KONTAKT  |    _eng _sk

Prečo projekt o energii
           Pridané: 15.05.2006
Autor: Magdaléna ŠENITKOVÁ LUKÁČOVÁ, SPŠ hutnícka Košice
Kategória: 19/2006

Počítač, internet, mobil, auto, mikrovlnka, kohútik s tečúcou vodou, horúci radiátor, sú výsledkom civilizačného pokroku, ktorý zmenil nielen spôsob života ľudstva, ale aj jeho prostredie. Ceny ropy a zemného plynu v minulosti nestáli za úvahu šetriť prírodnými zdrojmi a starať sa , či vystačia aj potomkom. Globálne enviromentálne problémy nútia sústrediť pozornosť na súvislosti medzi druhom a množstvom používanej energie a životným prostredím.

Rodičov dnešnej mládeže nikto nenabádal, ani nenaučil šetriť vodou, elektrinou, teplom, plynom a ďalšími energiami. Ako konkrétny príspevok trvalo udržateľného rozvoja vzniká projekt Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach a Útvaru generálneho manažéra pre energie a dopravu U. S. Steel Košice s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti ENERGIÍ.

Projekt je určený žiakom 1. - 4. ročníkov a ponúka pestrú, vekovo primeranú paletu foriem, ktoré majú podporiť u žiakov uvedomelý postoj a zodpovednosť za čerpanie prírodných surovín a ich dostatok pre budúce generácie. Útvar Generálneho manažéra pre energie a dopravu zabezpečí žiakom vysokú odbornú úroveň praxe na pôde Energetiky, navrhne štvrtákom témy záverečných maturitných prác a poskytne poradenskú a konzultačnú pomoc pri ich riešení, žiakom 1. - 4. ročníkov pripraví zadania a zabezpečí odbornú pomoc v rámci súťaže stredoškolskej odbornej činnosti. Projekt je výzvou aj pre učiteľov na zvýšenie profesionality v oblasti energií.

Škola organizuje v novembri 2006 HUTNÍCKE DNI, v rámci ktorých sa uskutoční 7. medzinárodná odborná konferencia Mládež-odbornosť-voľba povolania so zameraním na ENERGIE s gestorstvom útvaru Generálneho manažéra pre energie a dopravu.

Názov a logo konferencie sa stali predmetom súťaže žiakov, prihlásené práce budú vyhodnotené a ocenené v najbližších dňoch. Projekt je príkladom spolupráce školy so spoločnosťou U. S. Steel pri plnení poslania poskytnúť mladej generácii dostatok poznania pre uchovanie životného prostredia pri zabezpečovaní dopytu po energii.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2