Vyhľadávanie:

Prečo projekt o energii

Prečo projekt o energii

Počítač, internet, mobil, auto, mikrovlnka, kohútik s tečúcou vodou, horúci radiátor, sú výsledkom civilizačného pokroku, ktorý zmenil nielen spôsob života ľudstva, ale aj jeho prostredie. Ceny ropy a zemného plynu v minulosti nestáli za úvahu šetriť prírodnými zdrojmi a starať sa , či vystačia aj potomkom. Globálne enviromentálne problémy nútia sústrediť pozornosť na súvislosti medzi druhom a množstvom používanej energie a životným prostredím.

Rodičov dnešnej mládeže nikto nenabádal, ani nenaučil šetriť vodou, elektrinou, teplom, plynom a ďalšími energiami. Ako konkrétny príspevok trvalo udržateľného rozvoja vzniká projekt Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach a Útvaru generálneho manažéra pre energie a dopravu U. S. Steel Košice s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti ENERGIÍ.

Projekt je určený žiakom 1. - 4. ročníkov a ponúka pestrú, vekovo primeranú paletu foriem, ktoré majú podporiť u žiakov uvedomelý postoj a zodpovednosť za čerpanie prírodných surovín a ich dostatok pre budúce generácie. Útvar Generálneho manažéra pre energie a dopravu zabezpečí žiakom vysokú odbornú úroveň praxe na pôde Energetiky, navrhne štvrtákom témy záverečných maturitných prác a poskytne poradenskú a konzultačnú pomoc pri ich riešení, žiakom 1. - 4. ročníkov pripraví zadania a zabezpečí odbornú pomoc v rámci súťaže stredoškolskej odbornej činnosti. Projekt je výzvou aj pre učiteľov na zvýšenie profesionality v oblasti energií.

Škola organizuje v novembri 2006 HUTNÍCKE DNI, v rámci ktorých sa uskutoční 7. medzinárodná odborná konferencia Mládež-odbornosť-voľba povolania so zameraním na ENERGIE s gestorstvom útvaru Generálneho manažéra pre energie a dopravu.

Názov a logo konferencie sa stali predmetom súťaže žiakov, prihlásené práce budú vyhodnotené a ocenené v najbližších dňoch. Projekt je príkladom spolupráce školy so spoločnosťou U. S. Steel pri plnení poslania poskytnúť mladej generácii dostatok poznania pre uchovanie životného prostredia pri zabezpečovaní dopytu po energii.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...