Vyhľadávanie:

Prečo projekt o energii

Prečo projekt o energii

Počítač, internet, mobil, auto, mikrovlnka, kohútik s tečúcou vodou, horúci radiátor, sú výsledkom civilizačného pokroku, ktorý zmenil nielen spôsob života ľudstva, ale aj jeho prostredie. Ceny ropy a zemného plynu v minulosti nestáli za úvahu šetriť prírodnými zdrojmi a starať sa , či vystačia aj potomkom. Globálne enviromentálne problémy nútia sústrediť pozornosť na súvislosti medzi druhom a množstvom používanej energie a životným prostredím.

Rodičov dnešnej mládeže nikto nenabádal, ani nenaučil šetriť vodou, elektrinou, teplom, plynom a ďalšími energiami. Ako konkrétny príspevok trvalo udržateľného rozvoja vzniká projekt Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach a Útvaru generálneho manažéra pre energie a dopravu U. S. Steel Košice s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti ENERGIÍ.

Projekt je určený žiakom 1. - 4. ročníkov a ponúka pestrú, vekovo primeranú paletu foriem, ktoré majú podporiť u žiakov uvedomelý postoj a zodpovednosť za čerpanie prírodných surovín a ich dostatok pre budúce generácie. Útvar Generálneho manažéra pre energie a dopravu zabezpečí žiakom vysokú odbornú úroveň praxe na pôde Energetiky, navrhne štvrtákom témy záverečných maturitných prác a poskytne poradenskú a konzultačnú pomoc pri ich riešení, žiakom 1. - 4. ročníkov pripraví zadania a zabezpečí odbornú pomoc v rámci súťaže stredoškolskej odbornej činnosti. Projekt je výzvou aj pre učiteľov na zvýšenie profesionality v oblasti energií.

Škola organizuje v novembri 2006 HUTNÍCKE DNI, v rámci ktorých sa uskutoční 7. medzinárodná odborná konferencia Mládež-odbornosť-voľba povolania so zameraním na ENERGIE s gestorstvom útvaru Generálneho manažéra pre energie a dopravu.

Názov a logo konferencie sa stali predmetom súťaže žiakov, prihlásené práce budú vyhodnotené a ocenené v najbližších dňoch. Projekt je príkladom spolupráce školy so spoločnosťou U. S. Steel pri plnení poslania poskytnúť mladej generácii dostatok poznania pre uchovanie životného prostredia pri zabezpečovaní dopytu po energii.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...