KONTAKT  |    _eng _sk

Študenti myslia na svoju budúcnosť, hľadajú si job
           Pridané: 24.04.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 16/2006

Deň kariéry Technickej univerzity v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach má výrazný vplyv na regionálny trh práce nielen východného, ale čiastočne aj stredného Slovenska. Aj preto si potrebu nevyhnutného prepojenia s podnikateľským sektorom veľmi intenzívne uvedomuje. Jedným z najdôležitejších cieľov je ponúknuť zamestnávateľom v regióne takých absolventov, ktorí by spĺňali ich náročné požiadavky čo do počtu, ale i kvality. Podľa rektora Juraja Sinaya chce v tejto súvislosti Technická univerzita prevziať vo väčšej miere zodpovednosť za uplatnenie svojich absolventov a ich úspešné etablovanie sa na pracovnom trhu. A to je možné iba cestou vzájomnej komunikácie oboch zainteresovaných strán.

Snaha univerzity zintenzívniť a zefektívniť ju úzko korešponduje s akciou, ktorá sa uskutočnila na jej pôde minulý týždeň v utorok 11. apríla 2006. Bol to v poradí už druhý ročník Dňa kariéry podporeného z projektu Európskeho sociálneho fondu. Okrem prezentácie firiem a spoločností v šiestich sekciách - elektronika a informatika, strojárstvo, hutníctvo, baníctvo, ekológia, riadenie a geotechnológia, ekonomické vedy a stavebníctvo a architektúra, mimochodom U. S. Steel Košice sa predstavila študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky, Hutníckej a Strojárskej fakulty, bol súčasťou podujatia aj trh práce. Vo vestibule Auly Maxima mali firmy a iné inštitúcie, ktorých sa tu zišlo vyše tridsať, možnosť pobesedovať so študentmi štvrtých a piatich ročníkov hľadajúcich si konkrétnu prácu a viesť individuálne rozhovory.

Pri stánku U. S. Steel Košice bolo od rána až do neskorého popoludnia mimoriadne rušno. Najčastejšie sa pri ňom zastavovali budúci hutníci, strojári, ale i energetici. Zaujímali sa o možnosti práce, tretiaci najmä o podmienky riešenia diplomových prác z prostredia spoločnosti, ďalší o bezplatnú trojtýždňovú prax vo fabrike, ktorú musia absolvovať na základe učebného plánu. Nedočkavci chceli tiež vedieť, ako dopadli v jazykových testoch, ktoré absolvovali v súvislosti s uchádzaním sa o účasť na letnej platenej stáži...

"Z takýchto podujatí sa už stáva tradícia, čo ja osobne oceňujem," skonštatoval Marek Jozef, budúci ekonóm. "Je to veľmi fajn. Končím školu, hľadal som nejaké voľné miesta na internete, ale takto zoči-voči je to najlepšie. Dozviem sa, či vôbec mám šancu, čo sa odo mňa požaduje. Najradšej by som na začiatok ostal na Slovensku, potrebujem sa viac zdokonaliť v angličtine, akosi mi to nejde. Alebo sa rozhodnem pre zahraničie a naučím sa plávať," dodal s úsmevom.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2