Vyhľadávanie:

Súťaž v tvorivosti zamestnancov má víťazov

Súťaž v tvorivosti zamestnancov má víťazov

Najlepšie práce už o mesiac v Galérii U. S. Steel Košice

Súťaž
Maľby železiarov posudzujú Dušan Baláž a Ladislav Škovran.

Do súťaže tvorivosti zamestnancov U. S. Steel Košice, ktorú vyhlásil útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy v októbri minulého roku, sa zapojilo dvadsaťpäť pracovníkov. Prihlásili vyše stošesťdesiat prác, ktorými sa uchádzali o umiestnenie v kategóriách maľba, socha, textilná tvorba a remeselná výroba. Minulý týždeň súťaž vyhodnotila porota v zložení ak. maliar Štefan Filep, kunshistorik Jozef Kravec, sochár Rudolf Hofer, reštaurátor Ladislav Škovran, textilná výtvarníčka Janka Onušková a maliar Dušan Baláž.

Najpočetnejšie bola zastúpená kategória maľba. Zamestnanci ju obsadili osemdesiatimi prácami. Štyridsaťosem prác súperilo o prvenstvo v kategórii textilná tvorba. O najlepšie remeselne spracovaný výrobok súťažilo dvadsať prác. Šestnásť diel, prevažne z dreva, ponúkli ich autori v kategórii socha.

Vybrať z množstva rôznorodých prác najlepšie nebolo ľahké. Potvrdzujú to i slová porotcov.

Štefan FILEP: "Všeobecne som hodnotil práce, v ktorých som videl samostatnosť autora. Nedával som hlasy tým prácam, kde som videl podobu s dielami iných majstrov. Takéto práce som považoval za nezvládnuté. Zo sôch ma zaujala lyžica - tvár z dreva a tiež fujara, pri ktorej si cením ochotu autora dobre ju remeselne zvládnuť. Samostatnosť som videl v kategórii textil v prácach autora paličkovanej čipky. Tu som ocenil i remeselné zvládnutie."

Dušan BALÁŽ: "Pri maľbe sa dosť často objavoval námet z pohľadníc, fotiek. Vidieť, že techniku autori zvládli, obrazom chýba však samostatnosť, tvorivosť. Zaujímavé boli Dovičákove i Peržeľove obrazy. Zaujali ma krásne ilustrácie. V textilnej tvorbe vidieť poctivú prácu autorov. Pokiaľ ide o sochy, zaujali ma drevené masky, u ostatných, aj keď boli dobre remeselne zvládnuté, mi prekážalo, že boli kópiami originálov. Inak, všetka česť ľuďom, ktorí sa popri svojej práci venujú takejto tvorivej činnosti. Som zvedavý, ak bude mať súťaž pokračovanie, aké to bude o rok, či pôjde kvalita hore."

Rudolf HOFER: "Som veľmi rád, že sa takáto akcia uskutočnila. Mám najbližšie k soche, takže ma najviac zaujali drevené plastiky. Mrzí ma, že autori kopírujú a nesnažia sa pretaviť do materiálu svoje myšlienky. Bolo sa na čo pozerať aj v maľbe, pokiaľ ide o víťaza, plne sa stotožňujem s verdiktom poroty.

Jozef KRAVEC: "Rozmanitosť prác korešponduje s rôznorodosťou záľub. Vidieť, že každý si vyberá také, ktoré sú blízke jeho naturelu. Spracovanie potom závisí od hĺbky emocionálneho zážitku. Najsympatickejšia mi je maľba, poloha abstraktnej tvorby. Niektoré práce sú technicky precízne, kultivované. Vidieť, ktoré boli robené srdcom a v ktorých sa odzrkadľuje duša autora."

Janka ONUŠKOVÁ: "Z ručných prác bolo najviac výšiviek. Väčšinou s ľudovými motívmi, ktoré sa nájdu v mnohých domácnostiach. Bolo v nich málo originality, vlastného cítenia. Výtvarne je tento smer už inde. Ak by sa však títo ľudia usmernili, podchytili, určite by dokázali robiť ďalšie veci na vyššej úrovni. Cením si snahu o originalitu, preto ma zaujali práce, v ktorých bolo vidieť autorovo ja. Pri viacerých chýbalo výtvarné spracovanie, naopak boli dobre remeselne zvládnuté, čo som pri hodnotení brala do úvahy."

Ladislav ŠKOVRAN: "Ako sa vraví, dávam dole klobúk pred ľuďmi, ktorí si v osobnom voľne nájdu čas, aby tvorili. Možno tým, že ide o ľudí, ktorí pracujú v priemysle, postrádam v ich prácach invenciu, uvoľnenosť, slobodu myslenia. Práce, ktoré sme hodnotili, boli v mnohých prípadoch ovplyvnené inými autormi, chýbal mi vlastný názor, pôsobili dojmom kŕčovitosti. Najuvoľnenejšia a najsvojskejšia mi pripadala kolekcia prác víťaza v kategórii maľba. Prekvapila ma kategória remeselná výroba. Predpokladal som, že v nej zarezonuje blízkosť železiarov k manuálnej práci. Naopak, táto kategória bola slabo obsadená. Medzi autormi sú perspektívni, odporúčal by som im však preštudovať si aj nejakú odbornú literatúru. V kategórii socha mi chýbala invencia autorov, okrem prvého a druhého miesta sú všetky ostatné práce okopírované."

A ako dopadlo hodnotenie? V kategórii maľba zvíťazila Kristína SKOUMALOVÁ (kombinovaná technika - ilustrácia) pred Vladimírom DOVIČÁKOM (olej na plátne) a Jozefom VOZÁROM (kresba ceruzkou).

V kategórii socha udelila porota 1. a 2. miesto. O prvé sa delia Jaroslav RAŠŠI a Stanislav UPORSKÝ, ktorí spoločne vytvorili drevený totem. Drevený reliéf Slnko od Emila GÁLLA si odnáša druhé miesto.

Háčkované čierne šaty autorky Gizely BULLOVEJ obsadili prvé miesto v kategórii textilná tvorba. Na druhom mieste skončila Alžbeta LACKOVÁ s háčkovanými rukavicami a na treťom technikou krížikov vyšívaný obrus Milana VARGU. V remeselnej výrobe porota ocenila prvým miestom hodiny Dagmar DADEJOVEJ. Na druhom remeselné zvládnutie výroby bieleho obrusu Gizely SASÁKOVEJ, rovnako ako na treťom mieste krížikový obrus Heleny MAJOROŠOVEJ.

Najlepšie práce budú vystavené v Galérii U. S. Steel Košice od 9. júna 2005 do 31. júla 2005.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...