KONTAKT  |    _eng _sk

Technická univerzita v Košiciach ďakuje za priazeň
           Pridané: 09.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2007

V uplynulých dňoch si Technická univerzita (TU) v Košiciach pripomenula 55. výročie svojho vzniku. Za ten čas prešla postupným vývojom, dnes má deväť fakúlt a približne 16 tisíc poslucháčov v dennom, externom a doktorandskom štúdiu, pracuje tu takmer 900 pedagógov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Technická univerzita pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania v domácej krajine i stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím celého Slovenska. Mnohí z jej absolventov dnes pôsobia v spoločnosti U. S. Steel Košice.

"Úspešný a dôstojný priebeh osláv 55. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a 25. výročie partnerských vzťahov medzi Bergskou univerzitou vo Wuppertale a našou Alma mater je príležitosťou na to, aby som sa Vám úprimne poďakoval za podporu aktivít zo strany vašej firmy pri realizácii jednotlivých akcií v rámci slávnostných dní," píše rektor TU Košice Juraj Sinay v ďakovnom liste, ktorý v uplynulých dňoch adresoval prezidentovi spoločnosti U. S. Steel Košice Davidovi H. Lohrovi. "Bez Vašej pomoci by sme určite nevytvorili takú atmosféru, ktorú považovali naši zahraniční a domáci hostia, ale aj členovia akademickej obce našej univerzity, za dôstojnú, zodpovedajúcu jej kvalite a za veľmi priateľskú. Veľmi si cením, že naša univerzita má partnerov, ktorí jej neustále prejavujú priazeň a tešia sa spolu s nami z jej úspechov. Je to vynikajúci pocit," konštatoval J. Sinay a zaželal, okrem iného, spoločnosti dobré ekonomické výsledky.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu