KONTAKT  |    _eng _sk

Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
           Pridané: 27.01.2020
Autor: -c-
Kategória: Bezpečnosť

V stredu 15. januára 2020 dopoludnia boli účastníci pravidelného stretnutia v hlavnom war roome svedkami udeľovania titulu Šampión BOZP za mesiac december 2019. Získali ho všetci zamestnanci U. S. Steel Košice, ktorí sa zaslúžili o to, že naša spoločnosť dosiahla v roku 2019 historicky najlepšie výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prevzal ho James Bruno, prezident spoločnosti U. S. Steel Košice. Informuje zástupca generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK Robert Meitner:

„Po prvý raz od vzniku U. S. Steel Košice sa nám podarilo ukončiť rok bez úrazu kategórie DAFW podľa OSHA kategorizácie. V doterajšej histórii spoločnosti bola v roku 2019 frekvencia úrazov evidovaných podľa metodiky OSHA najnižšia, keď dosiahla 0,10, pričom v roku 2017 to bolo 0,13. Výsledky potvrdzujú, že podmienky, ktoré vytvára manažment, sa sústreďujú na naplnenie hlavného motta korporácie United States Steel od jej založenia, ktorým je Bezpečnosť na prvom mieste, a že úsilie a správanie všetkých zamestnancov na všetkých stupňoch smeruje k dosiahnutiu nulovej úrazovosti,“ uviedol pred slávnostným odovzdaním ocenenia Robert Meitner.

„Som presvedčený, že toto ocenenie si zaslúžia všetci zamestnanci,“  povedal po jeho prevzatí prezident huty Jim Bruno. „Všetci by ste mali byť hrdí na seba a takisto na všetkých svojich kolegov a zamestnancov, že sa nám tento výsledok podarilo spoločne dosiahnuť. A, samozrejme, mali by sme si dať náročný cieľ aj na tento rok. A to taký, aby sme počas celého jeho priebehu nemali žiadny registrovaný pracovný úraz.   Ešte raz všetkým ďakujem za prácu na poli bezpečnosti.“     

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2020
Situácia je pre hutníkov zložitá, Covid-19 priniesol ešte viac neistoty
19.03.2020
Prísne opatrenia sú v záujme nás všetkých
06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty