KONTAKT  |    _eng _sk

V U. S. Steel Košice o spoločenskej zodpovednosti
           Pridané: 09.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2007

Minulý týždeň v utorok, 26. júna, sa na pôde spoločnosti U. S. Steel Košice uskutočnilo štvrťročné stretnutie členov neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum. Takmer dvadsať zástupcov šestnástich firiem, ktoré si dali za cieľ byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku, prezentovalo na bezmála dvojhodinovom mítingu svoje aktivity v tejto oblasti. Nosnou témou boli dobrovoľnícke i ekologické programy, zaoberali sa tiež pomerne novou metódou merania výsledkov týchto aktivít - štandardom komunitného investovania.

Súčasťou stretnutia bola prehliadka vybraných divíznych závodov prvovýroby a finišingu, ale i návšteva Základnej školy Ľ. Podjavorinskej na košickom sídlisku Lunik IX a Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici v Košiciach. V inštitúciách, ktoré v rámci svojich filantropických aktivít podporuje spoločnosť U. S. Steel Košice, diskutovali o zameraní, metódach, ale i konkrétnych prínosoch pomoci.

Čo sa skrýva za skratkou BLF

Business Leaders Forum - BLF (Corporate Social Responsibility) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. Jeho poslaním je zvyšovať povedomie, poskytovať potrebné znalosti a motivovať k spoločensky zodpovednému podnikaniu firmy pôsobiace na Slovensku. Združenie, ktoré vzniklo v apríli 2004, si kladie za cieľ pomáhať firmám a iným organizáciám dobrovoľne vytvárať vyššie etické štandardy podnikania, aktívne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a podporovať skvalitňovanie života v spoločnosti. V súčasnosti má šestnásť členov, medzi nimi je tiež spoločnosť U. S. Steel Košice. Prezidentom BLF je Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava.

Kto sa môže uchádzať o členstvo?

Členstvo je otvorené všetkým firmám, ktoré sú si plne vedomé svojej zodpovednosti za zlepšovanie stavu spoločnosti a hlásia sa k týmto princípom:

  • dobrovoľne integrovať do života firiem súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania
  • budovať vzťah k svojim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a iným subjektom na základe týchto postupov
  • inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k spoločensky zodpovednému podnikaniu
  • šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo spoločensky zodpovedného riadenia firiem
  • napomáhať vytváraniu partnerstiev medzi podnikateľským, neziskovým a vládnym sektorom s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju a zlepšeniu sociálneho a životného prostredia
Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021