KONTAKT  |    _eng _sk

Vedenie Lemešany - Moldava nad Bodvou zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť napájania USSK
           Pridané: 27.02.2012
Autor: Ján BLANÁR, riaditeľ pre riadenie energetickej efektívnosti
Kategória: 04/2012

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.) 9. februára 2012 slávnostne uviedla do prevádzky súbor stavieb vedenia 2 x 400 kV (kilovoltov) Lemešany - Moldava nad Bodvou. Z pohľadu Slovenska ide o unikátnu stavbu, pretože prepojenie v trase od Lemešian až po Bukovec bolo realizované ako viacsystémové vedenie, ktoré je kombináciou dvoch systémov 400 kV a dvoch systémov 110 kV. Dôkazom toho, že išlo skutočne o náročné technické aj investičné dielo je aj skutočnosť, že od prvých návrhov na toto technické riešenie do spustenia diela do prevádzky uplynulo viac ako 10 rokov.

Jedným z dôvodov realizácie tejto stavby bolo aj zabezpečenie spoľahlivého napájania spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá bola pôvodne napájaná len z elektrickej stanice Lemešany dvoma vedeniami 220 kV. Vzhľadom na rozvoj zdrojov elektriny v oblasti východného Slovenska sa stali už nesystémovými a málo spoľahlivými.

Na úspešnom ukončení výstavby súboru stavieb 2x400 kV Lemešany - Moldava sa podieľala aj naša spoločnosť prostredníctvom vybudovania novej spínacej stanice Košice 400 kV v komplexe U. S. Steel Košice, s.r.o.. Do tejto spínacej stanice sú zaústené dva poťahy 400 kV viacsystémového vedenia, jeden z elektrickej stanice Lemešany a druhý z elektrickej stanice Moldava nad Bodvou.

Z pohľadu U. S. Steel Košice, s.r.o. bolo vybudovanie súboru stavieb 2x400 kV Lemešany - Moldava veľkým prínosom. V súčasnosti máme zabezpečené napájanie cez dve nezávislé vedenia Lemešany a Moldava nad Bodvou, čo oproti pôvodnému napájaniu cez zastarané a málo spoľahlivé vedenia 220 kV znamená vyriešenie mnohých prevádzkových problémov a významným spôsobom prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny pre našu firmu.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu