KONTAKT  |    _eng _sk

Veríme, že sa nájde vhodný kompromis
           Pridané: 03.08.2016
Autor: Richard DREISIG
Kategória: 16/2016

Rozhovor so zástupcom stáleho predstaviteľa Slovenska pri Európskej únii Alexandrom Micovčinom

Pri tom, že sme mohli v U. S. Steel Košice privítať diplomatov z prípravného orgánu COREPER I Rady Európskej únie, zohral dôležitú úlohu zástupca stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Alexander Micovčin. Slovenský veľvyslanec totiž zaradil do itineráru cesty po východnom Slovensku aj návštevu našej huty. Súčasťou pracovnej agendy prípravného orgánu je totiž aj konkurencieschopnosť, ktorá sa európskeho oceliarstva bytostne týka. Náš zástupca z Bruselu si i napriek nabitému programu našiel čas a Oceli východu zodpovedal niekoľko otázok.

Prečo ste sa rozhodli prísť na východ republiky?

Súvisí to s naším predsedníctvom v Európskej únii. Novozvolená krajina vždy organizuje pre svojich partnerov, členov COREPER I takúto cestu a je na nej, aký región si vyberie. Naša voľba padla na Košice, pretože sú zaujímavé z viacerých hľadísk. Ste IT mesto s množstvom mladých ľudí, máte tu univerzity,  boli ste Európskym hlavným mestom kultúry 2013 a aktuálne ste aj Európskym mestom športu. Okrem toho, je tu aj priemysel. Viacero týchto aktivít spadá do agendy COREPER I, preto sme vybrali práve Košice. Vašu spoločnosť sme nemohli vynechať, keďže ste jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, ktorý sa výraznou mierou podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu. Nehovoriac o tom, že ste významným dodávateľom pre automobilky.

Európskej únii predsedá Slovensko od prvého júla. Aké sú naše priority?

Priorít je mnoho. Vás však asi najviac zaujíma oceliarstvo. Áno, je to skutočne horúca téma, ktorá sa prelína cez niekoľko predsedníctiev. Samozrejme, Európa musí prijať nejaké opatrenia  ako eliminovať súčasný stav a podporiť priemysel na starom kontinente. Počas nášho predsedníctva však budeme mať na stole aj viacero legis­latívnych návrhov z oblasti energetiky a klimatických zmien. Na stole máme parížsky dohovor (dohovor 195 krajín sveta týkajúci sa zmeny klímy z decembra 2015 v Paríži – pozn. red.), ktorý sa musí posunúť na ratifikáciu. Riešiť budeme tiež systém obchodovania s emisiami, respektíve nastavenie jeho nového mechanizmu.

Počas prezentácie ste si vypočuli, kde naša firma vidí súčasné problémy oceliarskeho priemyslu. Ako vnímate celú situáciu vy?

Problémy sú identické, avšak potrebujeme rozlišovať dve veci. Keď sme neboli predsedníckou krajinou, vtedy sme hájili národné záležitosti. Počas predsedníctva musíme byť čestným sprostredkovateľom a vtedy idú národné záležitosti do úzadia a treba hľadať kompromis „dvadsaťosmičky“.  Veríme, že sa nájde riešenie, ktoré bude vhodné pre všetkých.

Splnila dnešná návšteva vaše očakávania?

Myslím si, že áno. Od kolegov som si zatiaľ vypočul len pozitívne reakcie. Z nášho pohľadu bolo dôležité ostatným diplomatom prezentovať to najdôležitejšie z Košíc a košického regiónu. Je dobré, že v prezentácii vášho viceprezidenta odzneli posol­stvá, o ktorých sa nahlas hovorí aj v ďalších členských krajinách EÚ.

 

Čo je COREPER

COREPER (z francúzštiny Comité des Représentants Permanents) je Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii a zároveň je to hlavný prípravný orgán Rady Európskej únie. Rozdeľuje sa na COREPER I a II. Obidva orgány zasadajú každý týždeň. COREPER nemá rozhodovacie právo, jeho úlohou je preskúmať body, o ktorých neskôr rokuje Rada EÚ. Hlavným poslaním COREPER-u je koordinácia a príprava práce Rady a príprava dohôd a kompromisov.

COREPER I sa venuje týmto oblastiam - poľnohospodárstvo a rybárstvo, konkurencieschopnosť, vzdelávanie a mládež, kultúra a šport, zamestnanosť a sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Okrem toho sem patrí aj životné prostredie, doprava, telekomunikácie a energetika.

COREPER II sa zaoberá všeobecnými záležitosťami, zahraničnými vecami, hos­podárskou a finančnou problematikou, spravodlivosťou a vnútornými záležitosťami.

Zasadnutiam COREPER-u predsedajú zástupcovia krajín, ktoré aktuálne predsedajú EÚ.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu