KONTAKT  |    _eng _sk

Videli, spomínali a porovnávali
           Pridané: 09.05.2011
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 10/2011

Kolektív účastníkov prvých operatívok v Oceliarni na návšteve v U. S. Steel Košice

Zoltán Berghauer, Štefan Gabáni st., Ján Piatka, Eugen Taigiszer, Jozef Machovič, Michal Michančo... Mená, ktoré si pamätá najmä stredná a staršia generácia železiarov. Odborníci - oceliari sú už dnes na dôchodku alebo pôsobia mimo našej firmy, o dianie v podniku sa však nikdy neprestali zaujímať. Štrnásti bývalí kolegovia, ako sa charakterizovali - účastníci prvých operatívok závodu Oceliareň, preto ocenili možnosť pozrieť sa po rokoch na miesta svojho pôsobenia.

"Už pri vstupe do fabriky sme zistili, že prvoradou úlohou a cieľom firmy je bezpečnosť práce, čo ukázalo aj naše preoblečenie sa do hutníckeho odevu," podelil sa s Oceľou východu o dojmy Štefan Gabáni st. "V prvom momente sa nám vynorili myšlienky na začiatky nábehu oceliarne 1 pred 45 rokmi, keď všetci prítomní starší oceliari 8. júna 1966 vytavili prvú tavbu v kyslíkovom konvertore č. 1. Tento nový proces výroby tekutej ocele ešte nebol vo východnej Európe zavedený, preto sme sa spoliehali len na úroveň vedomostí a skúseností zo zaškolení niekoľkých technikov a tavičov v dodávateľskej firme VOEST ALPINE v Rakúsku a ostatných pracovníkov v českých hutách. Odvaha a obetavosť oceliarov sa prejavili vo výsledkoch, ktoré obdivovali odborníci okolitých krajín, a to nielen v kvalite výrobkov a kvantite výroby, ale najmä vo výchove generácie hutníkov - ľudí, ktorí boli v tom čase od hutníctva ďaleko vzdialení. Teší nás, že tento trend starostlivosti o ľudí pokračuje aj v dnešných náročnejších podmienkach.
Moderné technológie výroby a spracovania ocele vo svete sa rozvíjali rýchlym tempom, pritom u nás boli problémy s ich uplatnením. Neboli veľké možnosti vycestovať do vyspelých hutníckych podnikov, takže mnohé nové poznatky sme čerpali z odborných konferencií a technickej literatúry, to znamená oneskorene. Na naše požiadavky na nové investície sa často odpovedalo: "Máte novú fabriku. Čo by ste ešte chceli?" Keď sme dnes videli plynulé odlievanie ocele do brám (ZPO) natoľko automatizované, že sme nevideli odlievačov pri regulácii liatia, boli sme tak ohúrení, že sme len čakali a priali si, aby sa nestala nejaká nehoda (aj keď počet prievalov je 8-násobne nižší ako pri nábehu ZPO 1 v roku 1982 a ZPO 2 v roku 1992). Presvedčili sme sa, že to nebolo prichystané pre nás ako pre nejakú delegáciu. To by sme možno ešte postrehli.
Naše sny o 100-percentnom plynulom odlievaní ocele do brám, o 100-percentnom odsírení surového železa, o neuveriteľnej životnosti výmuroviek konvertorov (približne 20 000 tavieb/kampaň), o výrobe vákuovanej ocele špičkových vlastností a o ďalších novinkách sa naplnili, aj prevýšili naše očakávania. Konvertory, ale aj vysoké pece sa stali taviacimi agregátmi a zvyšok metalurgie sa robí v nalievacích a odlievacích panvách. Najväčším pozitívnym prekvapením pre nás bola rapídna zmena v konvertorových linkách, tak v primárnom čistení spalín zo skujňovania ocele v konvertoroch, ako aj v sekundárnom odprášení obidvoch oceliarní. Skonštatovali sme, že pri takom technickom vybavení výrobných agregátov i úrovni životného prostredia huty, je možné dosahovať výsledky na svetovej úrovni."


Z videného bol nadšený aj Ján Piatka. "Od skončenia môjho pôsobenia v oceliarni uplynulo vyše 20 rokov. Napriek tomu, že som dianie v závode sledoval prostredníctvom Ocele východu alebo cez informácie získané pri rôznych podujatiach, môžem konštatovať, že osobná návšteva prevýšila moje očakávania. V pamäti sa mi obraz oceliarne spájal s červeným prachom a grafitom. To je už dnes minulosťou, vďaka jednej z najväčších akcií v histórii závodu realizovanej v roku 2005 - odprášenia a modernizácie konvertorových liniek v oceliarni 1. Súčasné zariadenia spĺňajú najvyššie kritériá pre ekológiu a životné prostredie. Podstatne sa zlepšili aj podmienky práce pri obsluhe technologických zariadení, keď mnoho čiastkových operácií riadi počítač. Odbúrala sa tým namáhavá fyzická práca i pôsobenie sálavého tepla na obsluhu. Som rád, že sa technická úroveň zariadení neustále zvyšuje, čo umožňuje dosahovať technické parametre a kvalitu vyrábanej ocele na špičkovej úrovni."

Hostia si pochvaľovali, že si mohli pozrieť aj najnovšiu pozinkovňu. "Presvedčili sme sa, že rozvoj oceliarne i ďalších závodov je dobrou živnou pôdou životnosti a konkurencieschopnosti U. S. Steel Košice a dáva záruku pre život našich potomkov, čo nás mimoriadne teší. Prajeme všetkým našim nasledovníkom veľa zdravia, úspechov, pocitu spokojnosti a hrdosti z vykonaného diela vo firme," odkázal 28. apríla 2011 po exkurzii súčasnému osadenstvu spoločnosti Štefan Gabáni st.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu