Vyhľadávanie:

Vyhlasujeme šiesty ročník grantového programu Kde a ako budeme bývať

Vyhlasujeme šiesty ročník grantového programu Kde a ako budeme bývať

Zvyšovať ekologické povedomie detí, podnietiť ich záujem o starostlivosť a ochranu životného prostredia je cieľom grantového programu, ktorý spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s Občianskym združením Sosna, vyhlasuje už po šiesty raz. Vlaňajší ročník bol mimoriadne úspešný. Do súťaže o získanie grantu na realizáciu projektov zameraných na ochranu ovzdušia, vôd, prírody, či triedenie a zber odpadov, sa zapojilo 52 základných škôl Košického kraja. Šesť ekologických nápadov, ktoré vybrala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov košickej oceliarne, odboru školstva a mimovládnych organizácií, získalo na svoju realizáciu finančnú podporu.

V novom ročníku radi podporíme praktickú činnosť detí a mládežníckych skupín nielen v areáli školy, ale aj v komunite, v ktorej žijú. Môže ísť napríklad o vybudovanie nových zariadení - značenie na miestnom náučnom chodníku, ktorý deti navrhli, eko učebňu, prírodné záhrady, akcie na ochranu zelene a lesov, mládežnícke kampane s konkrétnym zameraním, ktoré ovplyvnia konanie spolužiakov, zamestnancov školy a okolia, mapovanie a odstraňovanie invazívnych druhov rastlín či nelegálnych skládok, ale tiež akcie zamerané na praktické činnosti a environmentálne programy v školách - kompostovanie, bioprodukciu, separovanie odpadov a podobne.

A čo bude porota posudzovať? "Kritérií je viac," informuje Paulína Urdová z OZ Sosna, ktoré je aj v tomto ročníku administrátorom súťaže. "Pri hodnotení žiadosti o podporu projektu bude porota prihliadať na prínos v oblasti ochrany životného prostredia, jeho užitočnosť, finančnú náročnosť a využitie miestnych zdrojov, schopnosť získať pre projekt ďalších partnerov, inovatívny prístup, zmysluplnosť projektu a jeho realizovateľnosť. Veľmi dôležitou je participácia žiakov na realizácii projektu a to, koľko detí, učiteľov a ľudí bude mať z projektu úžitok."

Uzávierka súťaže, ktorá je určená pre základné školy Košického samosprávneho kraja, je 13. februára 2009. Podrobnejšie informácie, ako aj formulár na podanie žiadosti o grant, nájdu záujemcovia na www.sosna.sk časť Programy alebo na www.usske.sk časť Projekty pre školy.

Kontakty: 055 62 519 03, 0904 951 139, urdova@changenet.sk, szabova@changenet.sk.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...