Vyhľadávanie:

Vyznamenania aj štyrom našim kolegom

Vyznamenania aj štyrom našim kolegom

Banská Štiavnica žila oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Banská Štiavnica patrila v piatok 8. septembra baníkom, geológom, hutníkom a naftárom. Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov každoročne organizuje Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Slovenská banská komora.

Význam podujatia podčiarkovala prítomnosť prezidenta SR Ivana Gašparoviča, podpredsedu Národnej rady SR Miroslava Číža, ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka a ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnil i prezident Republikovej únie zamestnávateľov a prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Anton Jura, predseda odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Miroslav Gazdík a ďalší reprezentanti politického, spoločenského a hospodárskeho života Slovenska.

Oslavy boli príležitosťou pripomenúť si slávu baníckeho stavu, vyzdvihnúť neľahkú prácu baníkov a ľudí, ktorých činnosť s týmto odvetvím hospodárstva súvisí. V slávnostných príhovoroch, okrem slov uznania, odzneli však aj slová o budúcnosti baníctva, ktoré prechádza útlmom. Nová vláda, povedal Ľubomír Jahnátek, chce hľadať sociálne prijateľnejšie riešenia aj pre baníkov a vyzval ich, aby prichádzali s návrhmi. Veľký priestor vidí v podpore využiteľnosti domácich zdrojov a novom prístupe k zužitkovaniu energetických nosičov, ale aj v projektoch, ktoré by účinne riešili vynútené presuny pracovnej sily z baníctva do služieb alebo výstavby autostrád či infraštruktúry.

Hľadať nové obnoviteľné zdroje, ktoré sú priaznivejšie k životnému prostrediu, je úlohou ministerstva životného prostredia, povedal vo svojom príhovore Jaroslav Izák. Baníctvo, zdôraznil, ostane však nenahraditeľné. Perspektívou do budúcnosti je objavenie nových ložísk uhlia.

V mene 25-tisícovej základne Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu, geológie a naftového priemyslu pozdravil prítomných Anton Jura. Vyzdvihol bohaté dejiny a slávu slovenského baníctva a hutníctva a poďakoval sa zamestnancom za ich náročnú prácu a vernosť profesii. Takmer väčšina členov zväzu, konštatoval, vykazuje dlhodobo dobré výsledky. Uviedol tiež, že zástupcovia zamestnávateľov sú pripravení podieľať sa na tvorbe legislatívnych, ekonomických i ďalších opatrení, ktoré prispejú k rozvoju podnikania na Slovensku.

Bohatú históriu Banskej Štiavnice a baníctva na Slovensku pripomenul aj Ivan Gašparovič, ktorý zároveň vyzval vládu, aby prijala a realizovala opatrenia na hospodárne využívanie zdrojov nerastných surovín pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a trvale udržateľného rozvoja. Pokles ťažby po roku 1990 mal za následok likvidáciu nerentabilných prevádzok a nezamestnanosť bez zodpovedajúcich pracovných príležitostí. Riešením útlmového programu v baníctve spojenom s prepúšťaním baníkov by mohol byť, uviedol, ich presun do sféry služieb. Prezident pozitívne hodnotil snahu ministerstva hospodárstva obnoviť priamu komunikáciu s baníkmi i výzvu ministra hospodárstva, aby sami prichádzali s návrhmi riešení.

Najlepší pracovníci prevzali na stretnutí rezortné vyznamenania. Najvyššie rezortné vyznamenanie Za pracovnú vernosť udelil minister hospodárstva, na návrh zamestnávateľov, dvadsiatimi piatim pracovníkom. Vyznamenanie prevzali aj štyria zamestnanci U. S. Steel Košice - Jozef Bačo z divízneho závodu Opravy, Ľudovít Béreš z divízneho závodu Doprava, Ján Pihulič z divízneho závodu Vysoké pece a Štefan Urban z divízneho závodu Studená valcovňa.

Oslavy vyvrcholili večer Salamandrovým sprievodom v centre mesta.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...