Vyhľadávanie:

Žezlo víťaza prevzal Třinec

Žezlo víťaza prevzal Třinec

Vyhodnotili medzinárodnú súťaž EKO 2003

EKO 2003
Pri vyhlasovaní výsledkov nechýbali ani zástupcovia spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá zožala dvojnásobný úspech v národnom kole súťaže. Na zábere zľava Anton Doboš, riaditeľ QMS, Ladislav Sanči, vedúci odboru environmentálny rozvoj a GM pre environment Tibor Duchonovič.

"Bratia Česi, neznečisťujte ovzdušie!" Sprejový nápis na stene budovy generálneho konzulátu v Katowiciach bol v roku 1997 hlavným popudom zrodu ekologickej iniciatívy v prihraničných regiónoch Čiech a Poľska. Vznikla súťaž EKO, ktorej cieľom sa stalo zamedzenie ničenia a poškodzovania životného prostredia všetkými odbormi ľudskej činnosti a do ktorej sa po troch rokoch zapojilo aj Slovensko. V priebehu doterajších piatich ročníkov bolo do národných kôl súťaže prihlásených dovedna 205 projektov zo všetkých organizátorských krajín. Rozsiahly je nielen ich ekonomický prínos, ale predovšetkým environmentálny efekt.

Minulý týždeň v piatok sa v hoteli Javor neďaleko Třinca uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie v poradí už piateho ročníka medzinárodnej súťaže EKO 2003, nad ktorou prevzal patronát minister životného prostredia ČR. Nechýbali na ňom autori ocenených projektov v národných kolách z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Útvar GM pre environment U. S. Steel Košice, ktorý získal za projekt Odprášenie spekacích pásov aglomerácie prvé miesto v slovenskej časti súťaže, reprezentovali generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič a vedúci odboru environmentálny rozvoj Ladislav Sanči a útvar GM pre výskum a vývoj s tretím najlepším riešením - Inventarizácia životného cyklu výrobkov U. S. Steel Košice vedúci odboru prvovýroba a ekológia Jaroslav Čurilla. Členom medzinárodnej hodnotiacej poroty bol riaditeľ QMS U. S. Steel Košice Anton Doboš.

Vlani bol za najúspešnejší vyhlásený projekt z dielne GM pre environment U. S. Steel Košice - Ekologizácia haldového hospodárstva a zneškodňovanie odpadov. V tomto roku najvyššie ocenenie získal kolektív pracovníkov Energetika Třinec, a. s. za projekt Opatrenia na zníženie strát konvertorového plynu - rekonštrukcia ventilátorovej stanice konvertorového plynu.

"Úroveň riešení, ktoré postúpili do medzinárodného kola súťaže, bola veľmi vysoká," skonštatoval predseda medzinárodnej hodnotiacej poroty Ľubomír Mihok z Hutníckej fakulty TU v Košiciach. "Všetky víťazné projekty národných kôl prinášajú výrazný prospech životnému prostrediu. Poľský, ktorý sa zaoberá problematikou zlepšenia kvality palív prostredníctvom patentovaného prídavku, takže nebol ani špecifikovaný, dokonca získal ocenenie v USA. A čím bolo výnimočné české riešenie? Jeho realizácia umožňuje zužitkovať vyššie množstvo konvertorového plynu. Prospech treba vidieť tak v jeho vyššom energetickom využití, ako aj podstatnej redukcii výskytu emisií, ktoré sa väčšinou dostávajú na poľskú stranu. Pritom celé riešenie stálo 4 milióny korún, návratnosť investičných prostriedkov je nanajvýš sedem mesačná. Takže za relatívne malé peniaze veľké efekty."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...