KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

02.08.2019

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
Autor: -c-

Dňa 1. augusta 2019 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk za 2. štvrťrok 2019 vo výške 68 mil. USD, ktorý po úprave predstavoval 78 mil. USD. Pre porovnanie, v 2. štvrťroku 2018 bol čistý zisk 214 mil. USD, ktorý po úprave predstavoval 262 mil. USD. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za 2. štvrťrok 2019 predstavoval 278 mil. USD.

„V 2. štvrťroku sme podali dobrý výkon, napriek zložitým podmienkam na trhu," povedal prezident U. S. Steel a CEO David B. Burritt. V Severnej Amerike sme prekonali logistické prekážky spôsobené nepriaznivým počasím a dodávky pre našich zákazníkov prekročili dokonca naše očakávania. Načas a v medziach rozpočtu sme dokončili viaceré odstávky v segmente plochých valcovaných výrobkov v rámci nášho programu revitalizácie aktív, vrátane modernizácie oceliarne v Mon Valley. Očakávame, že tieto investície posilnia náš prevádzkový výkon a spoľahlivosť tak, aby sme vyrábali vysoko kvalitnú oceľ s nízkymi nákladmi pre našu budúcu kontinuálnu linku na odlievanie a valcovanie.“

Prezident Burritt dodal: „Realizácia našich technologických investícií, ktoré zahŕňajú kontinuálnu linku na odlievanie a valcovanie v Mon Valley, elektrickú oblúkovú pec na oceľ pre rúry v Severnej Amerike a dynamo linku v U. S. Steel Košice pokračujú a po dokončení by mali priniesť prírastok EBITDA takmer 400 mil. USD. Štvrťrok za štvrťrokom robíme našu spoločnosť konkurencieschopnejšou a náš kontinuálny výkon je potvrdením toho, že naša stratégia funguje.“

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 2. štvrťrok 2019 stratu pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 10 mil. USD. Kapitálové výdavky v 2. štvrťroku 2019 dosiahli 41 mil. USD a výrobné kapacity boli využívané na 92 percent.

Viac informácií na https://www.ussteel.com/newsroom

Empty