KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

04.12.2017

Za každým šľachetným činom stoja obetaví ľudia a ich otvorené srdcia
Autor: U. S. Steel Košice

Košice,  4. december 2017 –  Už dvanásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 22. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví širokej verejnosti činnosť 18 partnerských organizácií a pomôže organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby budú prezentovať detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. Za každou organizáciou je jedinečný príbeh, stovky hodín prospešnej práce, stovky detí či dospelých, ktorým pomohli. Všetky tieto organizácie privítajú záujem a podporu Košičanov či návštevníkov mesta.  Chod charitatívneho stánku zabezpečujú denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci a štipendisti hutníckej firmy formou dobrovoľnej služby.

Spoločnosť U. S. Steel Košice venuje dlhodobo osobitnú pozornosť aj detským domovom na východnom Slovensku. Hutníci opäť pomohli splniť želania detí prostredníctvom Stromčekov prianí, ktoré boli v predvianočnom čase umiestnené v areáli firmy. Zvesili z nich 157 kartičiek so želaniami a kúpili darčeky pre deti  z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach aj pre mladých dospelých z domovov na polceste z Medzilaboriec a Košíc. Adresátov našli aj želania detí z rodín hutníkov v ťažkej životnej situácii, ktorým firma a kolegovia vyjadrujú spolupatričnosť formou projektu Sme s vami v pravý čas. Všetci obdarovaní okrem darčekov a finančnej pomoci v celkovej výške 39 000 eur ocenili najmä záujem o ich osud a jedinečné zážitky z podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú prekonávať ťažké chvíle. 

„Vianoce sú špeciálne sviatky, keď sa stretávame s rodinou a ďakujeme za dary, ktoré sme od života dostali. Je to aj čas zamyslieť sa nad osudom tých menej šťastlivých a pomôcť posunúť ich život dopredu. Vďaka tvrdej každodennej práci našich zamestnancov sa darí aj firme, ktorá tak môže v regióne pomáhať počas celého roka.  Za každým šľachetným činom stoja naši obetaví ľudia a ich otvorené srdcia,“ povedal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

Hutníci tradične pomáhajú aj niektorému z miestnych zdravotníckych zariadení formou dobrovoľnej predvianočnej finančnej zbierky. Tentoraz pomôžu Východoslovenskému onkologickému ústavu v Košiciach získať kvalitný digitálny röntgen, ktorý umožní rýchlejšiu diagnostiku nádorových ochorení. V minulých rokoch vyzbierali hutníci stovky tisíc eur na polohovateľné postele i nový USG prístroj pre Detskú nemocnicu v Košiciach, na kúpu špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a ďalšie zdravotnícke zariadenia s regionálnou pôsobnosťou. Symbolický šek s výškou vyzbieranej sumy odovzdá onkologickému ústavu zástupca zamestnancov na benefičnom vianočnom koncerte, ktorý je vyvrcholením charitatívnych aktivít U. S. Steel Košice. Koncert, v programe ktorého vystúpi Kristína, Berco Balogh, Pavol Habera a ďalší umelci, sa bude konať 15. decembra 2017 v Štátnom divadle Košice a záznam odvysiela aj RTVS dňa 22. decembra o 17.30 hod. na Dvojke. Výťažok zo vstupného venujú železiari neziskovej organizácii ArtEst, ktorá sa venuje umeleckému vzdelávaniu znevýhodnenej mládeže.

 

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača, hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4476  
jbaca@sk.uss.com

 

Komu je možné pomôcť v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice
od 10.00 do 20.00 hod.

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
5. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy podpora práce s deťmi

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
6. 12. 2017

na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach
» podpora práce s deťmi

Liga proti rakovine SR, Bratislava organizačná zložka: pobočka Košice
7. 12. 2017

na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice - na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice
» ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb

REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
8. 12. 2017

na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
14. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
15. 12. 2017

na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
16. 12. 2017

na činnosť a aktivity útulku
» ochrana a tvorba životného prostredia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
17. 12. 2017

na činnosť a aktivity únie ochrana zdravia
» rozvoj sociálnych služieb

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
18. 12. 2017

na činnosť a aktivity združenia
» podpora práce s deťmi, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb

Arcidiecézna Charita Košice
19. 12. 2017

na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
20. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Autistické centrum Rubikon, n.o.
21. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Klub Forresta Gumpa, n.o.
22. 12. 2017

na nákup spotrebného materiálu potrebného na činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

 

- KONIEC -

Empty