KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

10.05.2017

Hutníci pre Košice 2017
Autor: U. S. Steel Košice

 

 

Košice, 10. máj 2017 - V dňoch 12. – 13. mája 2017 (piatok – sobota) sa uskutoční už 11. ročník firemného podujatia  Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice. Pomôcť deviatim organizáciám sa chystá okolo 400 dobrovoľníkov. Do darovania krvi či zbierky užitočných vecí pre charitné centrá sa môžu zapojiť aj obyvatelia regiónu.

Podujatie každoročne začína Hutníckou kvapkou krvi v piatok ráno o 6.00 hod. v Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice - Šaca vo Vstupnom areáli U. S. Steel, kde sú pripravení postarať sa o stovku bezplatných darcov.

V piatok i v sobotu budú môcť nielen hutníci, ale i široká verejnosť darovať oblečenie pre deti a dospelých, posteľnú bielizeň, kuchynské a hygienické potreby pre  krízové centrum Arcidiecéznej charity v Košiciach, komunitné centrá ETP Slovensko a charitný dom Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Organizácie uvítajú aj funkčné domáce spotrebiče a pre vzdelávanie detí akékoľvek školské potreby, mobilné telefóny, tablety či iné PC príslušenstvo. So zbieraním týchto potrebných vecí každoročne pomáhajú hutníci na dôchodku. Zberné miesto bude v sídle ich občianskeho združenia Jeseň života na Triede SNP 24 a takisto v Dome pokojnej staroby na Južnej triede 2, a to v piatok od 12.00-18.00 hod. a v sobotu od 8.00-15.00 hod. Na Južnej triede prevezmú aj záhradnícke náradie, semená, priesady či nepotrebný stavebný materiál, ktorý použijú v charitnom dome Oáza na pracovné aktivity.

V sobotu počas brigád od 8.00 – 13.00 hod. budú dobrovoľníci pomáhať pri skrášľovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnenú mládež Klub Forresta Gumpa na Užhorodskej ulici aj pri obnove Detskej historickej železnice v Čermeli. Desiatky ochotných rúk využijú aj pri údržbe veľkých areálov v botanickej i zoologickej záhrade, ako aj v útulku pre zvieratá pri Haniske.

„Nie je dôležité, či sú dobrovoľníci zo súkromnej alebo štátnej firmy, z veľkej či malej, ale podstatná je ich ochota nezištne pomôcť. Som hrdý na našich zamestnancov, ktorí každoročne svojou zanietenosťou a pracovitosťou dokazujú, koľko užitočného sa dá urobiť v prospech druhých,“ povedal pred začatím podujatia prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. Ten si aj tento rok vyhrnie rukávy a pomôže svojim kolegom v útulku pre zvieratá, v botanickej záhrade aj na detskej železnici.

 

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
Útvar riaditeľa pre Vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
E-mail: jbaca@sk.uss.com
www.usske.sk                                   

 

- POKRAČOVANIE -

Pre médiá bude k dispozícii Ing. Ján Bača, hovorca U. S. Steel Košice, zástupcovia partnerských organizácií resp. koordinátori jednotlivých aktivít na nasledovných miestach:

12. máj 2017 (piatok) od 6.00 do 12.00 hod.

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI

Miesto realizácie: Hematologicko-trans­fúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK

Kontakt: Ľ. Šoltésová,  0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.nemocnicasaca.sk
 

12. máj 2017 (piatok) od 12.00 do 18.00 hod.

13. máj 2017 (sobota) od 8.00 do 15.00 hod.

ZBIERKA UŽITOČNÝCH VECÍ PRE CHARITNÉ CENTRÁ

Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)

Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice

Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org, www.etp.sk

 

13. máj 2017 (sobota) od 8.00 do 13.00 hod.

BOTANICKÁ ZÁHRADA

Betónovanie chodníka v centrálnej časti, natieranie drevených altánkov a lavíc, vyplievanie a okopávanie záhonov, interiérové nátery.
Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice

Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

 

DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA

Čistenie trate a potoka od náletových drevín, čistenie podvalov a štrkovanie trate, údržba rušňov, natieranie vozňov, drevený obklad šatne rušňovodičov.
Miesto: Košice - Čermeľ

Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.detskazeleznica.sk

 

KLUB FORRESTA GUMPA

Záhradnícke a čistiace práce v areáli, nakladanie a odvoz vyradeného nábytku, maľovanie v interiéri, umývanie okien.

Miesto realizácie: Užhorodská 8 (Železníky), Košice

Kontakt: G. Dziaková, 0917 623 253, gdziakova@sk.uss.com
www.klubforrestagumpa.webnode.sk

 

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

Montáž prístreškov vo výbehoch, murovanie ohniska, osadenie dreveného stola a lavíc, interiérové a exteriérové nátery, rezanie a odkladanie palivového dreva, kosenie a hrabanie trávy, štrkovanie plôch.

Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska

Kontakt: E. Svrčeková, 0905 334 313, esvrcekova@sk.uss.com
www.uvp.sk

 

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE

Nátery oplotenia v centrálnej časti, renovácia detského ihriska, maľovanie maštalí pre antilopy a zebry, natieranie kŕmidiel.

Miesto realizácie: ZOO Kavečany

Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

 

- KONIEC -

Empty