KONTAKT  |    _eng _sk

Tlačová správa
           

04.12.2014

Inšpirujte sa dobročinnosťou hutníkov
Autor: USS Košice


Košice, 5. december 2014 - Spolu s otvorením Košických rozprávkových Vianoc otvorí dnes na Hlavnej ulici už po deviaty raz svoj charitatívny stánok oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice. Až do 22. decembra v ňom bude širokej verejnosti prezentovať činnosť 18 neziskových organizácií. Výťažok z verejnej zbierky použijú na svoj ďalší rozvoj. Chod stánku zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a študentov, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokej škole či univerzite. Svoje aktivity a služby obyvateľom predstavia detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. Vykonávajú prospešnú činnosť a privítajú podporu Košičanov i návštevníkov mesta.

Predvianočná finančná zbierka zamestnancov železiarní pre niektoré z miestnych zdravotníckych zariadení je už takisto tradičným filantropickým počinom. Konečný výťažok sa strojnásobí, keďže rovnakou sumou, akú zozbierali zamestnanci, prispejú i samotná firma a Nadácia U. S. Steel Košice. V minulých rokoch vyzbierali hutníci desiatky tisíc eur na mobilné resuscitačné lôžko pre Detskú fakultnú nemocnicu či na kúpu ďalších špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach aj ďalšie zdravotnícke zariadenia. V tomto roku vyzbierali opäť úctyhodnú sumu, z ktorej spoločnosť U. S. Steel Košice zakúpi pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach nový USG prístroj na skvalitnenie diagnostiky a liečby chorých detí. Výška vyzbieranej sumy bude zverejnená na benefičnom vianočnom koncerte 12. decembra 2014 v Štátnom divadle Košice. V programe vystúpi Lucia Šoralová, Robo Opatovský i ďalší umelci a záznam z koncertu odvysiela RTVS dňa 21. decembra o 17.40 na Dvojke.

A hutníci pomohli aj tretíkrát – opäť splnili želania detí prostredníctvom projektu Stromčeky prianí, a to už od roku 2005. Zamestnanci zvesili zo stromčekov kartičky so želaniami detí a kúpili pre ne vysnívané darčeky. Tento rok sa z nich potešili deti v detských domovoch v Nižnej Kamenici a Sečovciach i deti z rodín hutníkov, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Všetci obdarovaní však okrem darčekov a finančnej pomoci oceňujú najmä spolupatričnosť a zážitky z mnohých podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú ísť v ťažkých chvíľach dopredu.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Príloha: Komu je možné v charitatívnom stánku USSK od 10.00 do 20.00 hod. pomôcť
5. decembra 2014 (piatok)
Detská fakultná nemocnica Košice
Na vybavenie Kalmetizačnej ambulancie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

6. decembra 2014 (sobota)
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Na zakúpenie pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a detí zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

7. decembra 2014 (nedeľa)
Detský domov Nižná Kamenica
Na činnosť a aktivity detského domova.

8. decembra 2014 (pondelok)
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Na činnosť združenia.

9. decembra 2014 (utorok)
Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice
Na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie.

10. decembra 2014 (streda)
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Košice
Na činnosť a aktivity klubu.

11. decembra 2014 (štvrtok)
Liga proti rakovine
Na rekondíciu onkologických pacientov, členov organizačnej zložky Liga proti rakovine, pobočka Košice.

12. decembra 2014 (piatok)
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Na činnosť a aktivity združenia.

13. decembra 2014 (sobota)
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Na činnosť a aktivity útulku v Haniske pri Košiciach.

14. decembra 2014 (nedeľa)
Detský domov Košice, Uralská 1
Na zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

15. decembra 2014 (pondelok)
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

16. decembra 2014 (utorok)
ŠANCA, n.f., Košice
Na zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice.

17. decembra 2014 (streda)
Detský domov Sečovce
Na nákup materiálu a pomôcok na rehabilitačné a terapeutické účely a na zabezpečenie výtvarného materiálu a materiálu na pracovnú terapiu.

18. decembra 2014 (štvrtok)
Klub Forresta Gumpa n.o.
Na nákup spotrebného materiálu potrebného na pracovnú činnosť klientov Denného stacionára Forresta Gumpa a na výrobu darčekových predmetov.

19. decembra 2014 (piatok)
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Na zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy.

20. decembra 2014 (sobota)
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach.

21. decembra 2014 (nedeľa)
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Na zakúpenie výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

22. decembra 2014 (pondelok)
Arcidiecézna charita Košice
Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

Empty