KONTAKT  |    _eng _sk

Každý má potenciál byť lepší v tom, čím je, čo robí, ako rastie
           Pridané: 11.01.2017
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 01/2017

Program starostlivosti o zamestnancov Work Life Coaching pokračuje

Piaty rok trvá spolupráca spoločnosti U. S. Steel Košice a konzultačnej firmy Human Dynamic, ktorej výsledkom je Program starostlivosti o zamestnancov Work Life Coaching. Jeho význam a prínosy hodnotia v rozhovore manažérka programu Dana Sikorová z úseku viceprezidenta pre ľudské zdroje a riaditeľka Human Dynamic Miriam Lachová.

Čím vás osobne Work Life Coaching program v posledných rokoch obohatil?

Miriam LACHOVÁ: Teší ma, že ľudia vnímajú program pozitívne a že sa odhodlali prísť na stretnutie aj takí, ktorí to v minulosti možno odmietali. Pre mňa je najväčším zadosťučinením vedieť, že životy ľudí sú zmenené a že sa nám darí podporiť ich, pomáhať im pri zvládaní zmien alebo nájsť riešenia v ťažkých situáciách. Niekedy môže aj jedno stretnutie so psychológom, napríklad pri strate blízkej osoby či v inej náročnej situácii, poskytnúť úľavu. Aj keď je práca s ľuďmi náročná, mňa osobne veľmi obohacuje. Vnímam, že každý z nás má potenciál byť lepší v tom, kým je, čo robí, ako sa správa a ako rastie.

Dana SIKOROVÁ: Naša spoločnosť využila možnosť moderného trendu odbornej pomoci, ktorý je rozvinutý už aj na Slovensku. Pracujúci človek sa denne stretáva so situáciami, ktoré musí rýchlo vyriešiť, je často pod tlakom. Splniť požiadavky zamestnávateľa nie je vždy jednoduché, situáciu často komplikujú rodinné a osobné ťažkosti. Každý z nás sa v živote stretne s prekážkami, novým prostredím, s čím však teraz nemusí byť sám. Úprimne ma teší, že tento program pomohol našim zamestnancom vyriešiť ich pracovné problémy i osobné záležitosti, a to či už v partnerskom alebo rodičovskom vzťahu. Mňa osobne obohacuje každé stretnutie s ľuďmi, ktorým môžeme pomôcť. Vďaka nim získavam aj ja nové skúsenosti, vedomosti, nové poznatky. Niekedy stačí vypočuť si druhých. Namiesto poskytnutia geniálnych nápadov riešení a rád je lepšie pokúsiť sa zistiť, čo ten druhý naozaj cíti a čo chce.

Prekvapil vás niečím program starostlivosti o zamestnancov USSK?

Dana SIKOROVÁ: Keď sme v roku 2013 začínali, mali sme určité očakávania, ale aj obavy, či budú mať zamestnanci o takýto program záujem. Každý nový projekt sa rozbieha pomaly. A tak tomu bolo aj v tomto prípade. V roku 2015 bola využiteľnosť programu nad očakávanie a vlaňajšie výsledky ma milo prekvapili. Počas roka som dostávala veľa pozitívnych ohlasov. Či už na poskytovanie psychologických služieb , koučovanie v rámci individuálnych konzultácií priamo na pracovisku alebo mimo neho. Ďakujem za nich. Najviac ma však prekvapila účasť na prednáškach, či už o strese, sendvičovej generácii alebo o výchove detí, a záujem mužov.

Miriam LACHOVÁ: Aj mňa prekvapil veľký záujem o prednášky. Účasť je vyššia než kdekoľvek inde, čo svedčí o tom, že ľudí osobné témy a osobný rozvoj zaujímajú. Dôležitým ukazovateľom je aj počet ľudí, ktorí využívajú naše služby. Vlani ich bolo viac než kedykoľvek predtým, z čoho usudzujem, že vnímanie psychologickej a koučingovej práce s ľuďmi sa mení a je oveľa pozitívnejšie. Napriek tomu ma vie ešte stále prekvapiť, keď ľudia čakajú príliš dlho, aby vyhľadali pomoc. Spomínam si na prípad, keď rodičia tínedžera zavolali uprostred noci na našu hot-line linku, že im chlapec ušiel z domu. Priznali, že veľa rokov ignorovali vážnu psychickú poruchu svojho syna, ktorého správanie si celý život ospravedlňovali. V takejto situácii už vieme poskytnúť len podporu, čo je škoda, lebo s rodinou sa dalo pracovať oveľa skôr.

Spomeniete aj konkrétne prínosy, ktoré ste v rámci programu zaznamenali?

Miriam LACHOVÁ: Spomínam si na prípad partnerských problémov, ktoré patria medzi pomerne časté. Na konzultáciu prišiel pár, ktorý bol dlhší čas v konflikte. Už po troch sedeniach so psychológom sa situácia posunula veľmi pozitívnym smerom. Obidvaja partneri si uvedomili vlastné očakávania vo vzťahu a vlastné vzorce správania, ktoré bolo potrebné zmeniť. Často sa na nás ľudia obracajú ohľadom výchovy alebo práce s vlastnými deťmi pri učení. Je naozaj obdivuhodné, keď rodič začne vnímať svoje dieťa v inom svetle alebo je ochotný používať iné metódy než bol naučený. Veľa ráz práve v tej chvíli sa začnú vzťahy medzi rodičom a dieťaťom meniť k lepšiemu.

Dana SIKOROVÁ: Už samotná existencia programu je prínosom. Posledná prednáška napríklad ukázala, že našich zamestnancov veľmi zaujímajú otázky týkajúce sa výchovy detí. Na debatu so psychologičkou ich prišlo 154 a ešte mnoho ďalším som účasť musela odmietnuť. A keďže po akcii mali ešte veľa nezodpovedaných otázok, dohodli sme sa s pani Lachovou, že tému výchova detí zaradíme do prednášok aj v budúcom kalendárnom roku. Veľmi ma teší záujem kolegov o túto službu, rada im poradím, pomôžem, vypočujem si ich, nasmerujem k odborníkom.

Ako hodnotíte spoluprácu medzi U. S. Steel Košice a spoločnosťou Human Dynamic?

Dana SIKOROVÁ: Spoločnosť U. S. Steel Košice má záujem na tom, aby zamestnanci pracovali v dobrom prostredí, čo je jednoznačným predpokladom pre ich spokojnosť s prácou, pre ich motiváciu plne využiť svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. To je samozrejme úzko spojené s výkonnosťou podniku a s nižšou mierou práceneschopnosti. Preto sa v našej firme kontinuálne pracuje na zlepšovaní pracovného prostredia, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je potláčanie stresu. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa U. S. Steel Košice rozhodla aj naďalej spolupracovať so spoločnosťou Human Dynamic. Spolupráca, ktorá trvá už štyri roky, je veľmi dobrá a na vysokej odbornej úrovni.

Miriam LACHOVÁ: Ja ju hodnotím veľmi pozitívne. Som vďačná za to, že vedenie firmy vidí zmysel našej práce so zamestnancami, že sa zaujíma o to, aby atmosféra vo firme bola príjemnejšia a aby ľudia boli zdraví. Fyzicky aj psychicky. Verím, že aj vďaka našej práci je pre zamestnancov U. S. Steel Košice situácia, v ktorej sa nachádzajú, ľahšie zvládnuteľná. Tým pádom vedia byť aj v práci efektívnejší.

Na čo sa môžu košickí oceliari v tomto roku tešiť?

Dana SIKOROVÁ: Opäť pripravujeme zaujímavé prednášky. Kolegovia sa určite môžu tešiť na stretnutie so psychologičkou Lenkou Lipanovou. Naďalej bude priamo v priestoroch spoločnosti prebiehať Work Life Coaching, v rámci ktorého dostanú odborné poradenstvo tak v pracovných, ako aj osobných záležitostiach. Zmení sa len čas prednášok. Na ich podnet sa budú začínať o 9:00, trvať budú 90 minút. Spoločnosť U. S. Steel Košice prednášky poskytuje v rámci pracovného času, takže účasť na nich si netreba nadrábať. Ak sa chce zamestnanec na prednáške zúčastniť, jeho nadriadený, ak je o tom informovaný, ho môže na ňu uvoľniť. Chcem zdôrazniť a pripomenúť, že spoločnosť Human Dynamic bezpodmienečne dodržiava zásadu dôvernosti a absolútnej diskrétnosti. V praxi to znamená, že nikto (majster, vedúci prevádzky, riaditeľ či personalista) nemôže získať informácie o zamestnancovi, ktorý službu využil.

Miriam LACHOVÁ: V spolupráci budeme pokračovať, takže záujemcovia budú môcť počas celého roka využívať osobné alebo telefonické konzultácie so psychológom i s koučom v pracovnej oblasti, telefonické konzultácie s právnikom alebo finančným poradcom. Pre viac informácii môžu bezplatne volať 0800 148 612. Počas roka, ako sme už naznačili, pripravujeme zaujímavé prednášky, na ktoré zamestnancov srdečne pozývame. Prvú odštartujeme 16. februára o 9:00 v šikmej zasadačke so psychologičkou Luciou Vargovou Ištvanikovou na tému Ako byť (ne)šťastný. Určite si ju netreba nechať ujsť.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok