KONTAKT  |    _eng _sk

Metalurgia 2016 pozná víťazov
           Pridané: 27.04.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pokračovala v tradícii, ktorú pestuje pri vypracovávaní a prezentovaní študentských prác na domácich i medzinárodných súťažiach. V stredu 20. apríla 2016 zorganizovala pod patronátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už dvadsiaty druhý ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2016. Na podujatí, ktoré podporili aj U. S. Steel Košice a dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice, sa zúčastnili, ako sa už stalo zvykom, nielen domáci študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ale aj vysokoškoláci zo Žiliny, Bratislavy, družobných vysokých škôl z Poľska a Českej republiky. A po novom i študenti stredných odborných škôl, ktorí využili príležitosť a v rámci Dňa otvorených dverí hutníckej fakulty sa podujali okúsiť, ako chutí príprava na samostatnú vedeckú odbornú činnosť.

Konferencia, ktorá mala súťažný charakter, prebiehala v piatich odborných sekciách, v rámci ktorých komisie hodnotili práce z oblasti hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov, zlievarenstva, biometalurgie, materiálového inžinierstva, tvárnenia kovov, tepelnej energetiky, dopravy a využitia plynov, technológie nekovových materiálov, spracovania a recyklácie odpadov, environmentálnej analýzy a integrovaných manažérskych systémov. Poroty, v ktorých pôsobili aj košickí oceliari – riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Alica Mašlejová, špecialista Martin Černík, obaja z útvaru GM pre výskum a vývoj USSE a riaditeľ pre inovácie a energetickú stratégiu Ladislav Horváth, prihliadali pri posudzovaní prác na ich obsah, prednes a vystupovanie súťažiacich, diskusiu, schopnosť študentov obhájiť výsledky svojej práce i na grafickú úroveň prezentácií.

Popoludní sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie konferencie za účasti zástupcov akademickej obce, vrátane prorektora Technickej univerzity v Košiciach pre inovácie a transfer technológií Antona Čižmára, a ďalších hostí z partnerských organizácií a zástupcov priemyselnej sféry.

Víťazom jednotlivých odborných sekcií zablahoželal a ocenenia odovzdal generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov USSK Milan Polča. V sekcii hutníctvo kovov zvíťazil Dávid Mahút, mimochodom účastník minuloročnej letnej stáže v U. S. Steel Košice, ktorý riešil simuláciu konkrétneho odliatku z tvárnej liatiny. Za najlepšiu v sekcii Materiály označila porota prácu Mikroštruktúra a vlastnosti spekaného Mg-10 Gd-5Y-Zr matrix kompozitu dopovaného BN časticami z dielne Adama Gryca. Prvé miesto v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika si vybojovala Maryna Kyslytsyna, ktorá sa zaoberala reaktívnymi materiálmi s nastaviteľným hydraulickým odporom pre technológiu PRB. V sekcii Environmentalistika vyhrala Zuzana Stolárová, ktorá riešila otázku aplikácie kvapalinovej extrakcie kovov pri spracovaní odpadových roztokov z priemyslu. Víťazstvo v sekcii Integrované systémy riadenia patrí Marekovi Ružičkovi a jeho aplikácii BPM a DMS systémov v systéme manažérstva kvality organizácie.

„Aj tohtoročná konferencia potvrdila, že môžeme na kvalite štúdia a odbornej pripravenosti našich študentov naďalej stavať,“ uviedla okrem iného v záverečnom príhovore dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková. „No bez prepojenia teoretickej základne v škole a praktických skúseností v rámci podnikateľskej a výrobnej sféry by to naozaj nešlo. Ani by to nemalo význam. Práca v jednotlivých sekciách bola náročná nielen pre študentov, ale aj pre členov hodnotiacich komisií a organizátorov. A verím, že aj motiváciou pre divákov. O to väčší dôvod, aby sme nepoľavili v kvalite konferencie a jej úrovne,“ konštatovala.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok