KONTAKT  |    _eng _sk

Metalurgia 2016 pozná víťazov
           Pridané: 27.04.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pokračovala v tradícii, ktorú pestuje pri vypracovávaní a prezentovaní študentských prác na domácich i medzinárodných súťažiach. V stredu 20. apríla 2016 zorganizovala pod patronátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už dvadsiaty druhý ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2016. Na podujatí, ktoré podporili aj U. S. Steel Košice a dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice, sa zúčastnili, ako sa už stalo zvykom, nielen domáci študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ale aj vysokoškoláci zo Žiliny, Bratislavy, družobných vysokých škôl z Poľska a Českej republiky. A po novom i študenti stredných odborných škôl, ktorí využili príležitosť a v rámci Dňa otvorených dverí hutníckej fakulty sa podujali okúsiť, ako chutí príprava na samostatnú vedeckú odbornú činnosť.

Konferencia, ktorá mala súťažný charakter, prebiehala v piatich odborných sekciách, v rámci ktorých komisie hodnotili práce z oblasti hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov, zlievarenstva, biometalurgie, materiálového inžinierstva, tvárnenia kovov, tepelnej energetiky, dopravy a využitia plynov, technológie nekovových materiálov, spracovania a recyklácie odpadov, environmentálnej analýzy a integrovaných manažérskych systémov. Poroty, v ktorých pôsobili aj košickí oceliari – riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Alica Mašlejová, špecialista Martin Černík, obaja z útvaru GM pre výskum a vývoj USSE a riaditeľ pre inovácie a energetickú stratégiu Ladislav Horváth, prihliadali pri posudzovaní prác na ich obsah, prednes a vystupovanie súťažiacich, diskusiu, schopnosť študentov obhájiť výsledky svojej práce i na grafickú úroveň prezentácií.

Popoludní sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie konferencie za účasti zástupcov akademickej obce, vrátane prorektora Technickej univerzity v Košiciach pre inovácie a transfer technológií Antona Čižmára, a ďalších hostí z partnerských organizácií a zástupcov priemyselnej sféry.

Víťazom jednotlivých odborných sekcií zablahoželal a ocenenia odovzdal generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov USSK Milan Polča. V sekcii hutníctvo kovov zvíťazil Dávid Mahút, mimochodom účastník minuloročnej letnej stáže v U. S. Steel Košice, ktorý riešil simuláciu konkrétneho odliatku z tvárnej liatiny. Za najlepšiu v sekcii Materiály označila porota prácu Mikroštruktúra a vlastnosti spekaného Mg-10 Gd-5Y-Zr matrix kompozitu dopovaného BN časticami z dielne Adama Gryca. Prvé miesto v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika si vybojovala Maryna Kyslytsyna, ktorá sa zaoberala reaktívnymi materiálmi s nastaviteľným hydraulickým odporom pre technológiu PRB. V sekcii Environmentalistika vyhrala Zuzana Stolárová, ktorá riešila otázku aplikácie kvapalinovej extrakcie kovov pri spracovaní odpadových roztokov z priemyslu. Víťazstvo v sekcii Integrované systémy riadenia patrí Marekovi Ružičkovi a jeho aplikácii BPM a DMS systémov v systéme manažérstva kvality organizácie.

„Aj tohtoročná konferencia potvrdila, že môžeme na kvalite štúdia a odbornej pripravenosti našich študentov naďalej stavať,“ uviedla okrem iného v záverečnom príhovore dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková. „No bez prepojenia teoretickej základne v škole a praktických skúseností v rámci podnikateľskej a výrobnej sféry by to naozaj nešlo. Ani by to nemalo význam. Práca v jednotlivých sekciách bola náročná nielen pre študentov, ale aj pre členov hodnotiacich komisií a organizátorov. A verím, že aj motiváciou pre divákov. O to väčší dôvod, aby sme nepoľavili v kvalite konferencie a jej úrovne,“ konštatovala.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny
17.06.2022
V U. S. Steele dnes tiekla krv

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...