KONTAKT  |    _eng _sk

"Nebránime uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa"
           Pridané: 10.05.2010
Autor: -red-
Kategória: 10/2010

Prezident ZHŤPG SR Miroslav Kiraľvarga:

Zamestnávatelia združení vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPG) sú pripravení podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (KZVS), ktorú vyjednávali s Odborovým zväzom KOVO (OZ KOVO) a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) - potvrdil prezident ZHŤPG SR Miroslav Kiraľvarga.

ZHŤPG združuje 42 spoločností z oblasti hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a reprezentuje viac ako 20 000 zamestnancov. Zväz vyjednáva dve KZVS - jedna sa vzťahuje na baníkov a druhá na hutníkov. Hutnícku KZVS vyjednával tím, ktorý reprezentoval 11 spoločností - U. S. Steel Košice, Refrako, Carmeuse Slovakia, ZSNP, Slovalco, OFZ Istebné, AVC Raková, OBAL-SERVIS Košice, Vulkmont Košice, Labortest, Kovohuty. Vyjednávanie vrcholilo koncom marca, keď boli dohodnuté posledné otvorené články kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vrátane mzdového rastu. Podľa v súčasnosti platného zákona o kolektívnom vyjednávaní je potrebné, okrem zoznamu spoločností na ktoré sa bude táto KZ priamo vzťahovať (všetky vyššie vymenované), uviesť aj kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý takpovediac označuje priemyselné odvetvia - oblasti, na ktoré sa táto KZVS môže rozšíriť. Zákon požaduje uviesť buď prvé dve číslice alebo prvé tri číslice päťmiestneho kódu. Zamestnávatelia trvajú na uvedení troch číslic a zástupcovia OZ KOVO chcú uviesť dve číslice. V žiadnom prípade to však nemá vplyv na spoločnosti a ich zamestnancov, ktoré vyjednávali KZVS a na ktoré by priamo platila. Inak povedané, bude sa na nich vzťahovať a zabezpečí nárast priemernej mzdy.

Vyjednávači sa dohodli zvýšiť priemerné náklady na jedného zamestnanca na mesiac o 20 eur. Je už vecou konkrétnej firmy či mzdy zamestnancov zvýši rovnako alebo diferencovane. Taktiež záleží na konkrétnej spoločnosti, akú má alebo dojedná podnikovú kolektívnu zmluvu, v ktorej ale priemerný mesačný rast nákladov na zamestnanca môže byť len vyšší.

Prečo teda vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a petičná akcia?

OZ KOVO zmenil postoj a vyhlasuje, že zamestnávatelia nesúhlasia so zvýšením priemerných nákladov na zamestnanca o 30 eur, napriek tomu, že dohoda znie na 20 eur. Takýto postup zo strany zástupcov OZ KOVO voči zamestnávateľom považujeme za maximálne neférový, ktorý v budúcnosti vyjednávanie môže ochromiť, a za zámerne nepresné informovanie zamestnancov. Zamestnanci uvedených spoločností mohli a ešte stále môžu mať zvýšené mzdy, no postupom predstaviteľov KOVO sú naopak zneužívaní na to, aby súhlasili, že KZVS nie je pripravená na podpis. Opakujem - ona je dojednaná a vytlačená na podpísanie.

Keďže podľa nášho názoru dochádza k zneužívaniu zamestnancov, obrátili sme sa na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby v zmysle zákona určilo v tejto záležitosti sprostredkovateľa. Veľmi radi mu vysvetlíme našu situáciu a predložíme všetky fakty a argumenty, ktoré potvrdia, že KZVS je zo strany zamestnávateľov pripravená na podpis a môže byť účinná na ich zamestnancov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu