KONTAKT  |    _eng _sk

Odborníci v Šaci o pracovnom lekárstve
           Pridané: 26.01.2009
Autor: - mi-
Kategória: 04/2009

Celoústavný lekársky seminár v odbore pracovné lekárstvo, ktorý sa uskutočnil v stredu, 28. januára, v Nemocnici Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica - Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, pritiahol pre svoju vysokú odbornosť lekárov nielen z tohto zdravotníckeho zariadenia, ale aj z Košického a Prešovského kraja. Na podujatí sa zúčastnilo až 124 lekárov a ďalších odborníkov.

Hlavným organizátorom seminára bol riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice Juraj Vančík, ktorý je zároveň vedúcim školiaceho pracoviska. Odborným garantom podujatia bol primár Oddelenia pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Michal Ihnatko. Na organizácii podujatia sa podieľala i Regionálna lekárska komora Košice a Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME).

Na stretnutí odzneli prednášky z oblasti pracovného lekárstva primára Oddelenia pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Michala Ihnatka a Valérie Semjakovej z rovnakého oddelenia, hlavného odborníka pre Klinické pracovné lekárstvo SR Ľubomíra Legátha a Ondreja Gajdoša a kol. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

Vysoká odbornosť a zaujímavosť odprednášaných tém vyvolali aj živú diskusiu. Účastníci sa oboznámili so špecializovanými poznatkami v odbore pracovné lekárstvo, s možnosťami diagnostiky včasného zistenia potenciálneho poškodenia zdravia z práce, s možnosťami prevencie ochorení v praxi a ďalšími aktualitami v tejto oblasti.

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelila, v rámci medzinárodného hodnotenia seminára, jeho účastníkom kredity.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá