KONTAKT  |    _eng _sk

Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
           Pridané: 13.09.2017
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Projekty pre zamestnancov

V Banskej Štiavnici sa uskutočnili oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Slávnostným zhromaždením v kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa v piatok 8. septembra 2017 začali oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Podujatie sa uskutočnilo za účasti ministra hospodárstva SR Petra Žigu, ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, štátnych tajomníkov rezortov hospodárstva, životného prostredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Vojtecha Ferencza, Norberta Kurillu a Branislava Ondruša, primátorky mesta Banská Štiavnica Nadeždy Babjakovej, predstaviteľov  významných štátnych inštitúcií, odborových združení, zástupcov akademickej, vedeckej obce i priemyselných združení. Spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentovali členovia vedenia firmy na čele s prezidentom Scottom Buckisom, generálni manažéri, riaditelia divíznych závodov, odboroví predáci s predsedom Rady odborov U. S. Steel Košice Jurajom Vargom i ocenení hutníci.

ROZVOJ HOSPODÁRSTVA JE BEZ HUTNÍKOV NEPREDSTAVITEĽNÝ

Oslavy stavovského sviatku  baníkov, geológov, hutníkov a naftárov otvoril  predseda Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec, ktorý tento deň označil za symbol uvedomenia si profesionálnej a ľudskej spolupatričnosti a úcty k povolaniu. Všetkým, ktorí spojili svoj profesionálny život s baníctvom, hutníctvom, geológiou či naftovým priemyslom zaželal  veľa úspechov a pevného zdravia a krátko zhodnotil aj výsledky banskej činnosti v uplynulom roku. „Vlani sme vyťažili viac ako 39 miliónov ton nerastných surovín, z toho 3 milióny v podzemí,“ uviedol Peter Čičmanec a dodal, že v banských organizáciách dnes pracuje  3500 zamestnancov. Zmienil sa aj o záslužnej činnosti organizovanej záchrannej banskej služby, ktorá si pripomína sté výročie svojho vzniku.

Zhromaždenie pozdravil i minister hospodárstva SR Peter Žiga. Vo svojom príhovore priblížil ciele surovinovej politiky Slovenska, situáciu v baníctve a ocenil prácu  a podiel obcí a miest na zachovávaní dedičstva a oživovaní histórie tohto odvetvia. „V procese spracovania rudných surovín sú po baníkoch nezastupiteľní aj hutníci. Výrobné organizácie realizujúce metalurgiu železných i neželezných kovov majú v hospodárstve Slovenska významný podiel. Výsledky ich práce slúžia automobilovému, elektrotechnickému a energetickému priemyslu, stavebníctvu, ako aj zdravotníctvu.  Rozvoj hospodárstva je bez nich nepredstaviteľný a preto pri príležitosti ich spoločného sviatku vzdávam hold aj ich zodpovednej práci,“ povedal minister. Po jeho pozdravnom príhovore vystúpili aj minister životného prostredia SR László Sólymos, štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babjaková, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár a prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Vladimír Jacko.

OCENENIA AJ PRE DEVIATICH KOŠICKÝCH OCELIAROV

Slávnostné zhromaždenie vyvrcholilo odovzdávaním rezortných vyznamenaní, ktoré si za účasti  vrcholových predstaviteľov spoločnosti U. S. Steel Košice, odborových predákov a svojich najbližších prevzali  z rúk ministra hospodárstva SR Petra Žigu a predsedu Odborového združenia  pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka aj deviati košickí oceliari.

Držiteľmi čestného odznaku ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť sa stali Miroslav Dudjak, majster v dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice, mechanik meracej a regulačnej techniky a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov v DZ Energetika Filip Gordiak, predák narážacích pecí v DZ Teplá valcovňa Milan Hlavna, zmenový majster dopravného úseku vysoké pece – preprava surového železa a trosky DZ Doprava Jozef Kostišče, majster balenia zušľachťovní a obalovej vetvy z dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Jozef Kucko a vedúci prevádzky Údržba aglomerácie a centrálneho prekladiska rúd DZ Vysoké pece Milan Pituch. Čestným odznakom Za pracovnú obetavosť ocenil minister hospodárstva SR vedúceho  prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 1 DZ Oceliareň Albína Kočiša, vedúcu laboratória koksovne z dcérskej spoločnosti U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. Darinu Szalayovú a majstra pozinkovne z DZ Zušľachťovne a obalová vetva Radovana Vidu.

Medzi ocenenými nechýbala ani dekanka Fakulty materiálov, metalurgie  a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková, ktorá získala čestný odznak ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť za doterajšie celoživotné prínosy v oblasti hutníctva, rozvoja hutníckej fakulty a spolupráce s priemyslom, ako aj celoživotné pôsobenie v školstve.

 

U. S. STEEL KOŠICE ZDRAVILA ŠTIAVNICU

Večer sa niesol v nezabudnuteľnej atmosfére jedinečného historického Salamandrového sprievodu ulicami starobylej Banskej Štiavnice, bývalého kráľovského mesta zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do pohybu sa dal krátko pred zotmením o devätnástej hodine za účasti  niekoľkých stoviek účinkujúcich. Predvoj historického zástupu na čele s pastierom, ktorý niesol na rukách jaštericu predstavujúc tak povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctvu i samotnému mestu, tvorila aj skupina  košických oceliarov. A povedzme to hneď. Spolu so skvelými bubeníkmi zoskupenia Tambores boli Košičania, vybavení firemnými  zastávkami a blikajúcimi svetlami,  skutočne neprehliadnuteľní a ich predstavenie bude ešte dlho rezonovať v mysliach Banskoštiavničanov a návštevníkov mesta. Do rytmického tanca strhávali stovky a stovky prizerajúcich sa divákov, z ktorých sa mnohí k sprievodu hutníkov aj pripojili a sprevádzali ho až do konca. Tí, ktorí boli pri tom, určite nezabudnú na skvelú atmosféru, ktorú košickí oceliari spolu s bubeníkmi v uliciach mesta navodili. Tešili sa z nej aj študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorí v Salamandrovom sprievode nechýbali ani v tomto roku.

Vydarený deň plný nových dojmov, zážitkov i dobrej nálady ukončila slávnostná recepcia. „Chcem sa našim oceneným zamestnancom osobne poďakovať za všetko, čo robia pre úspech našej spoločnosti. Poďakovanie však patrí aj  ich životným partnerom  a ich rodinám, pretože  sa museli neraz vzdať víkendu, návštevy kostola či stretnutí s priateľmi, aby sme boli my úspešní. Práve  vďaka vám sa našej spoločnosti na Slovensku tak darí,“ uviedol prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

Empty

ODPORÚČAME

17.01.2022
Dcérske spoločnosti dosiahli 6 000 000 hodín bez úrazu
10.01.2022
Grantový program SPOLOČNE PRE REGIÓN 2022 už prijíma žiadosti
30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu