Vyhľadávanie:

Študentom a akademikom sa AI páči

Študentom a akademikom sa AI páči

Dňa 4. mája, 2023 sa na pôde Technickej univerzity, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) uskutočnila ďalšia zo série prednášok v spolupráci s významným priemyselným partnerom U. S. Steel Košice (USSK). Prednáška bola adresovaná všetkým zamestnancom a študentom fakulty na tému Umelá inteligencia (novinky, aplikácia v USSK a trendy).

Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu USSK a Ľubomír Račko, pracovník útvaru Digital Europe (IT USSK) podrobne hovorili o dôvodoch, prečo USSKE v mnohých svojich činnostiach rutinne používa metódy a riešenia založené na použití prvkov umelej inteligencie, strojového učenia a pokročilých štatistických metód.

Témami prednášky boli nasledovné okruhy:

  • Prečo použiť AI (Artificial intelligence) na zlepšenie technologických procesov?
  • Ako taký AA model môže existovať na výrobnej linke?
  • Aké riešenia v tejto oblasti aktívne využíva U.S.Steel Košice už teraz?
  • Ako môžu odborníci z FMMR kolaborovať spolu s U. S. Steel Košice na tých najodvážnejších projektoch aj v oblasti automatizácie a digitalizácie procesov? 

Zamestnanci a študenti sa počas prednášky dozvedeli detailnejší prehľad AA modelov, zavedených do praxe pri výrobe železa a ocele v U. S. Steel Košice. Študentov zaujalo napríklad aj využitie dronov pri monitorovaní haldy surovín, inšpekcií komínov a únikov energetických surovín, ale napríklad aj spracovaním  obrazu snímajúceho hranu oceľového pásu s detekciou jej vady v reálnom čase, či modelmi legovania ocele a modelu optimalizácie vsádzky šrotu.

Spolu bolo odprezentovaných 11 riešení vytvorených útvarom Digital Europe, v ktorých USSK používa AA modely.

Veľká časť prednášky sa špeciálne venovala modelu, pomáhajúcemu zefektívniť výrobu ocele v kyslíkovom konvertore predpovedaním aktuálnej teploty a stavu uhlíka v oceli počas fúkania kyslíka do konvertora.

V závere sa všetci jednoznačne zhodli, že stretnutie označia pojmom „win-win“. Stretnutie bolo veľkým prínosom pre obidve strany, ako pre akademickú pôdu, tak aj pre USSK.

Zároveň obe strany deklarovali svoj záujem pokračovať v takýchto aktivitách a dohodli sa na príprave ďalśej prednášky.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...