KONTAKT  |    _eng _sk

Z vybraných hutníkov inštruktori odborného výcviku
           Pridané: 02.11.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Sekcie správ


Vyše osemdesiat hutníkov rôznych profesií, skúsených odborníkov vo svojom fachu, z divíznych závodov Oceliareň, Vysoké pece, Údržba, Energetika, Teplá valcovňa, Zušľachťovne a obalová vetva, Studená valcovňa, Mechanika a Doprava i dcérskych spoločností OBAL-SERVIS, a.s. Košice a RMS, a. s. Košice zasadlo v piatok 16. októbra 2015 na jeden deň do lavíc. V Strednej odbornej škole v Košiciach - Šaci absolvovali školenie inštruktorov odborného výcviku, na otvorení ktorého nechýbali riaditeľ pre nábor a výber spoločnosti U. S. Steel Košice Gabriel Kádár a zástupcovia vedenia školy spolu s jej riaditeľom Jozefom Šablatúrom. Tréning bol zameraný na osvojenie si najdôležitejších aspektov výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na základné poznatky pedagogiky, psychológie, metodiky odborného výcviku a organizácie odbornej prípravy študentov. Inštruktori študentov Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci, Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach a Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorí vo fabrike vykonávajú a budú vykonávať v školskom roku 2015/2016 na vytipovaných pracoviskách prevádzkovú prax, sa oboznámili so svojimi úlohami a povinnosťami, základnými predpismi, pravidlami i postupmi odborného výcviku, charakteristikou odborného výcviku i jej metodikou, ale aj odporúčaniami súvisiacimi s oblasťou bezpečnosti práce pri vedení študentov.

"Zapájajte študentov v čo najväčšej miere do prác a akcií, pri ktorých sa môžu niečo nové naučiť. Teóriu majú v škole, ale vy im môžete odovzdať svoje praktické skúsenosti čo bude pre nich veľmi užitočné," požiadal kolegov riaditeľ Gabriel Kádár.

Súčasťou školenia inštruktorov odborného výcviku bola po diskusii a výmene skúseností z prevádzkovej praxe aj prehliadka priestorov a dielní praktického vyučovania v Strednej odbornej škole v Košiciach-Šaci, ktorá je Centrom odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojárstvo.


Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá