KONTAKT  |    _eng _sk

Chcete poukázať svoje dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2004?
           Pridané: 14.02.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 07/2005

Viete ako postupovať pri poukázaní 2-percentného podielu zo zaplatenej dane za rok 2004 vybranej inštitúcii či subjektu, ktorí sú zaregistrovaní v centrálnom zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR? Možnosti sú dve.

· Boli STE akcionárom spoločnosti Hutník
Oproti minulému roku sa poukazovanie zjednodušilo pre tých, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za obdobie roka 2004 podávajú na daňovom úrade sami. Oddiel XII. - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa paragrafu 50 zákona je totiž sú-časťou samotného daňového priznania. Týka sa to všetkých tých, ktorí boli bývalými akcionármi spoločnosti Hutník. Ak sa rozhodnete poukázať svoj podiel dane Nadácii U. S. Steel Košice alebo občianskemu združeniu Košická Aréna, vzory ako vyhlásenie vyplniť, sme uverejnili v predošlom 6. čísle Ocele východu.

· Neboli ste akcionárom spoločnosti Hutník
Druhou možnosťou je, že ste neboli akcionárom spoločnosti Hutník a poveríte na základe žiadosti vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak budete chcieť poukázať svoje 2 percentá zo zaplatenej minuloročnej dane napríklad jednému z dvoch spomínaných subjektov, postupovať treba inak. V tomto prípade treba vyplniť samostatné tlačivo, ktoré musíte spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na daňový úrad v mieste svojho bydliska, a to najneskôr do 30. apríla.

Chceme vás ešte upozorniť, že pre vyhlásenie existujú v tomto roku nové tlačivá. Tlačivá z minulého roka nebudú daňové úrady akceptovať. Nové vyhlásenia nájdete na intranetovej stránke odboru Mzdové záležitosti, okrem toho ich získate spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá