Vyhľadávanie:

Dobrý technický stav auta zvyšuje pocit istoty za volantom

Dobrý technický stav auta zvyšuje pocit istoty za volantom

Radíme: Všetko, čo nás čaká pred a na stanici technickej kontroly

Medzi predpoklady bezpečnej jazdy patrí dobrý technický stav vozidla. Na Slovensku, rovnako ako vo väčšine motoristických krajín, štát priamo alebo bezprostredne kontroluje technický stav vozidiel. Návšteva stanice technickej kontroly (STK) sa môže zdať iba otravnou povinnosťou, no v skutočnosti je zárukou bezpečnosti nielen užívateľa automobilu, ale i všetkých účastníkov cestnej premávky.

JEDNODUCHÉ KRITÉRIA NA POSUDZOVANIE VOZIDIEL

Tým, ktorých povinná návšteva STK ešte iba čaká, možno príde vhod niekoľko základných informácií. Na pravidelnú kontrolu technického stavu si možno vybrať ktorúkoľvek STK na Slovensku oprávnenú kontrolovať tú-ktorú kategóriu vozidiel. Všetky STK pracujú objektívne a podľa predpisov vydávaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré definujú jednotné kritériá na posudzovanie technického stavu vozidiel. Systém organizácie práce sa môže v jednotlivých staniciach mierne líšiť, niekde je potrebné objednať sa vopred, inde auto skontrolujú na počkanie bez poradovníka. Preto je lepšie vopred sa telefonicky vo vyhliadnutej STK informovať. Vozidlo by malo byť na kontrolu pristavené čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. Potrebné je osvedčenie o evidencii vozidla, resp. technický preukaz vozidla. Ak nie je technický preukaz k dispozícií, napríklad pri automobiloch získaných na lízing, stačí jeho overená fotokópia.

Pri vozidlách poháňaných plynom treba predkladať i potvrdenie o montáži plynového zariadenia a pri elektromobiloch - potvrdenie o technickej spôsobilosti elektrického trakčného zariadenia. Vlastná kontrola prebieha zásadne bezdemontážnym spôsobom. Overujú sa pri nej identifikačné údaje vozidla a kontroluje sa stav mechanizmov a súčastí vplývajúcich na bezpečnosť a ekologické vlastnosti vozidla. Dôraz sa kladie na kontrolu účinku bŕzd, stavu nosných častí karosérie a podvozka, funkčnosti riadenia a vonkajšieho osvetlenia. Dodržanie predpísaných hodnôt emisií a dymivosti je súčasťou emisnej kontroly.

Podľa závažnosti zistených chýb sa vozidlo môže hodnotiť tromi stupňami: ako spôsobilé, dočasne spôsobilé (s časovým obmedzením na jeden mesiac) alebo nespôsobilé na ďalšiu prevádzku. Po odstránení zistených chýb je možné do 30 dní od kontroly absolvovať tzv. opakovanú kontrolu technického stavu. Na tú však treba prísť do tej STK, v ktorej vozidlo pri predchádzajúcej kontrole neuspelo. Kontrolujú sa pri nej iba tie časti, na ktorých sa zistili chyby, býva preto lacnejšia ako kontrola v plnom rozsahu. Po uplynutí lehoty 30 dní už treba absolvovať kontrolu v plnom rozsahu. Po absolvovaní každej kontroly majiteľ dostáva protokol s podrobnými údajmi o zistených chybách. Ak kontrolu absolvuje úspešne, príslušná STK navyše vydá osvedčenie o kontrole technického stavu a na vnútornú stranu predného skla nalepí červenú kontrolnú nálepku s vyznačenou dobou platnosti. Podľa nej môže dopravná polícia pri kontrole na ceste rýchlo a jednoducho identifikovať vozidlá, ktoré ešte neabsolvovali pravidelnú kontrolu technického stavu, alebo majú poslednú absolvovanú kontrolu už neplatnú. Okrem kontrolnej nálepky treba pri cestnej kontrole preukazovať platnosť poslednej pravidelnej kontroly technického stavu i predložením osvedčenia o kontrole technického stavu. Treba ho mať vždy vo vozidle. Protokol o kontrole technického stavu so sebou voziť netreba.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...