KONTAKT  |    _eng _sk

Family Safety Day 2015 s novinkami
           Pridané: 20.04.2015
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 08/2015

U. S. Steel Košice privíta v prvú júnovú sobotu už po štvrtý raz veľkú rodinu železiarov

Štvrtý ročník obľúbeného firemného podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? sa približuje míľovými krokmi. Akcia, na ktorej sa očakáva približne šesť tisíc železiarov a ich rodín, sa tohto roku uskutoční 6. júna v čase od deviatej do sedemnástej hodiny v areáli U. S. Steel Košice. Už teraz vám môžeme prezradiť, že v doterajšej histórii to bude, čo sa týka ponuky atrakcií, najbohatšie podujatie, ktorého pestrosť a rozsah určite poteší veľkých i malých návštevníkov.

POZVÁNKU NÁJDETE NA DISTRIBUČNÝCH MIESTACH OCELE VÝCHODU

Family Safety Day 2015 bude mať niekoľko ďalších dôležitých noviniek. Týkajú sa hlavne registrácie, dopravy, parkovania, stravovania a napokon i Ocele východu, ktorej mimoriadne vydanie v podobe pozvánky vám bolo po ostatné roky doručené na domáce poštové adresy. Pozvánku s dôležitými organizačnými pokynmi a informáciami o júnovom firemnom stretnutí pripravujeme aj tohto roku, mimoriadne vydanie novín však tentoraz nájdete na všetkých distribučných miestach Ocele východu v podniku, a to už 27. apríla 2015, týždeň pred spustením prihlasovania sa, ktoré sa začína 4. mája 2015. O podujatí vás budeme naďalej priebežne informovať v bežných vydaniach podnikových novín a tiež na intranete.

NAJVÄČŠIA ZMENA V POSKYTOVANÍ OBČERSTVENIA

Registrácia bude na rozdiel od minulého roku otvorená pre všetkých, ktorí sa tohto podujatia ešte nezúčastnili, až týždeň. Po uplynutí vyhradeného času sa budú môcť prihlasovať všetci ostatní záujemcovia, a to až do naplnenia kapacity.
Pribudnú tiež nové parkovacie miesta na zelenej ploche v tesnom susedstve existujúceho betónového parkoviska (pri príjazde od Košíc na ľavej strane). Mestská hromadná doprava, aj napriek obmedzeniam v súvislosti s rekonštrukciou koľají v meste, bude fungovať tak, aby ste sa do a z firmy dostali ráno, napoludnie i popoludní. Cestovný poriadok uverejníme v mimoriadnom vydaní Ocele východu.
Občerstvenie je založené na kupónovom systéme. Každý návštevník dostane kupóny v hodnote tri eurá, ktoré si bude môcť vymeniť za ľubovoľné ponúkané jedlo. Kupóny si budete môcť aj dokúpiť. Ceny tovarov budú priateľské. Cenník, ktorý vám pomôže odhadnúť, či vám firmou poskytnuté kupóny budú stačiť alebo máte záujem aj o ďalšie, uverejníme v pozvánke na podujatie. Vysvetlíme vám tiež, ako a kde si kupóny navyše budete môcť zaobstarať. Kofola a káva zo samoobslužných automatov budú zadarmo.

PEŠIA PREHLIADKA V PANVOVEJ HALE RMS

Ak vás zaujíma prehliadka podniku, máme pre vás dobrú správu. Opäť budete mať šancu vidieť nové miesta. Pešia prehliadka, na ktorej sa môžu zúčastniť aj deti od 12 rokov, bude po prvý raz v dcérskej spoločnosti U. S. Steel Košice, a to v RMS, a.s. Košice, ktorá vykonáva žiarotechnické práce a servisné činnosti pre prvovýrobu. Zároveň je výrobcom progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov. Pre návštevníkov sprístupnia panvovú halu, kde sa budete mať možnosť bližšie oboznámiť s výrobou koksu, surového železa a ocele a samozrejme aj s výrobou žiaruvzdorných materiálov.
Záujemcov o autobusovú prehliadku bude opäť vítať pozinkovňa č. 3. Prezentovať sa však budú aj ďalšie pracoviská oceliarskej spoločnosti a aktívne aj zamestnanci so zaujímavými koníčkami.

15 ROKOV U. S. Steel V KOŠICIACH PRINÁŠA BOHATŠÍ PROGRAM

Bohatší program pre železiarov a ich rodiny je darčekom firmy v roku pätnásteho výročia pôsobenia U. S. Steel v Košiciach. Atrakcie (bude ich štrnásť) umožnia zabávať sa naraz až dvesto ľuďom. Nájdete ich nielen na súčasnom betónovom parkovisku, ale aj na zelenej lúke, ktorá bude elektrifikovaná. Deti určite poteší obľúbený turistický vláčik, minizoo, rôzne kolotoče, šmykľavky, aguazorbing, skákací hrad, formula, 5 D kino, tvorivé aktivity a súťaže, divadelné predstavenie či diskotéka. V programe vystúpia Kodurka, Infinity Quartet, Dixie Band Jozefa Olajoša, skupina Samson, Country kapela Veslári, Adam Ďurica, Drišľak a ďalší. Časový harmonogram programu na lúke i parkovisku nájdete v mimoriadnom vydaní Ocele východu.
Na príprave tohtoročného Family Safety Day sa podieľa približne 400-členný tím organizátorov a dodávateľov, ktorých zastrešuje útvar Vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu