KONTAKT  |    _eng _sk

Kontakty výrobcov ocele sú užitočné
           Pridané: 22.05.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 20/2006

V Košiciach zasadala Dozorná rada Hutníctva železa, a.s.

Aj po rozdelení federácie kontakty českých a slovenských výrobcov ocele nezanikli. V januári 1993 začala svoju činnosť akciová spoločnosť Hutníctvo železa, pri zrode ktorej bolo dvadsať spoločností zaoberajúcich sa výrobou, obchodom a výskumom v oblasti hutníckej výroby. V tom čase patrila medzi ne aj spoločnosť Oceľ VSŽ, s.r.o. Po vstupe U. S. Steel do košickej huty sa jej nástupkyňou v HŽ, a.s., ktorá má v súčasnosti osemnásť akcionárov, stala U. S. Steel Košice.

Cieľom asociácie je poskytovať hutníkom servis zameraný na činnosti, ktoré riešia otázky postavenia oceliarskej výroby a trhu. Minulý týždeň, v dňoch 10. - 11. mája 2006, sa zišli v Košiciach členovia Dozornej rady Hutníctva železa, a.s. a hostia, ktorí spojili rokovanie dozornej rady s možnosťou prezrieť si prevádzky spoločnosti a informovať sa o aktuálnom dianí východoslovenských hutníkov. V stredu podvečer sa hostia stretli s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom a viceprezidentom pre predaj a marketing U. S. Steel Košice Johnom B. Petersom. Vo štvrtok absolvovali prehliadku vybraných prevádzok spoločnosti a stretnutie ukončili rokovaním Dozornej rady HŽ, a.s. v Centre ekonomického rozvoja v Košiciach.

"Spolupráca má pragmatický význam," povedal výkonný viceprezident pre strategické implementácie U. S. Steel Košice Anton Jura, člen Dozornej rady HŽ, a.s. a zároveň hostiteľ. "Podobne spolupracujú výrobcovia ocele aj inde vo svete. Prakticky vo všetkých krajinách s vyspelým oceliarstvom pôsobia nadnárodné oceliarske zväzy, ktoré nie sú zárobkové a poskytujú oceliarom dôležité informácie potrebné pre ich podnikanie. Hutníctvo železa, ako člen IISI, Euroferu i združenia výrobcov rúr ESTA, poskytuje svojim členom najmä štatistické informácie o konkurentoch na trhu s oceľou. Aj keď si väčšina podnikov združených v Hutníctve železa výrobkami na trhu nekonkuruje, pravidelné stretnutia sú pre všetkých užitočné a obohacujúce. Máme možnosť bližšie sa spoznať a spoznať i smer ďalšieho napredovania firiem, ktoré pôsobia v stredoeurópskom regióne."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu