Vyhľadávanie:

Kvalita vody na kúpanie pod drobnohľadom

Kvalita vody na kúpanie pod drobnohľadom

Letná rekreačná sezóna je už v plnom prúde

Máme tu leto so všetkým, čo k nemu patrí. A akože inak, aj s pobytom pri vode, kúpaním, na ktoré sa väčšina z nás teší celý rok. Kým niektorí odchádzajú za rekreáciou k moru, iní dávajú prednosť domácemu oddychu. Na Slovensku v súčasnosti registrujeme 72 prírodných lokalít s organizovanou i neorganizovanou rekreáciou a vyše 180 umelých kúpalísk s viac ako 450 bazénmi. Ich počet však z roka na rok kolíše, a to v súvislosti s technickým stavom a pripravenosťou kúpalísk a bazénov na letnú turistickú sezónu, ktorá sa zvyčajne začína 15. júna a trvá do 15. septembra.

Aká je kvalita vody v nich? Neohrozuje naše zdravie? Kto a ako často ju kontroluje? Aké možnosti oddychu pri vode máme v našom meste? O týchto i ďalších otázkach sme diskutovali na pôde Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach s vedúcou oddelenia hygieny zložiek životného prostredia Marcelou Ferencovou a Zuzanou Dietzovou, vedúcou odboru hygieny životného prostredia.

KVALITA VODY NA KÚPANIE PODLIEHA KONTROLE

"Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov neexistoval na Slovensku predpis, ktorý by sa zaoberal kvalitou vody na kúpanie z hľadiska zdravotných dôsledkov," konštatuje Marcela Ferencová. Platila STN, podľa ktorej sa takáto voda zaraďovala do tried čistoty. Raz boli triedy štyri, inokedy päť. "V deväťdesiatom šiestom sa rozbehol projekt, ktorého cieľom bolo vytypovať všetky vodné plochy, ktoré budú vhodné na kúpanie a pripraviť legislatívu, ktorá by zohľadňovala zdravotné aspekty kúpania v nich. Výsledkom tohto procesu bola vyhláška, ktorá túto problematiku rieši. Navyše, po vstupe do Európskej únie sa aj na Slovensko začala vzťahovať smernica, ktorá stanovuje požiadavky na kvalitu vody na kúpanie."
Na Slovensku kontroluje kvalitu vody na kúpanie Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho tridsaťšesť regionálnych pracovísk. Predmetom ich sledovania sú umelé kúpaliská s termálnou i netermálnou vodou, s celoročnou aj sezónnou prevádzkou a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality. Rovnako ako na niektorých prírodných lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré v roku 2005 vyhlásili jednotlivé krajské úrady životného prostredia všeobecne záväznými vyhláškami za vody vhodné na kúpanie. Údaje o kvalite vody v nich Slovensko od roku 2004 poskytuje Európskej komisii každý rok. Tu patria aj medzi Košičanmi obľúbené Bukovec a Ružín.

KDE SA KÚPAŤ DÁ

"Kvalitu vody v týchto nádržiach, rovnako ako na umelých kúpaliskách, monitorujeme pred začiatkom rekreačnej sezóny, počas nej každé dva týždne a posledný raz po jej skončení," vysvetľuje Marcela Ferencová. Kontrolujú mikrobiologické, biologické a fyzikálne ukazovatele kvality vody. V prípade, že nevyhovujú, kúpanie v nej je zakázané. "Vzorky, ktoré sme z nich odobrali, sú vyhovujúce." Znamená to, že kúpajúcim sa nehrozí zdravotné riziko. V prípade Bukovca bolo kúpanie naposledy zakázané pred siedmimi rokmi. Dnes je tu voda dobrá. Kúpajúci sa by však mali rešpektovať zákaz vstupu na hrádzu, pre plavcov je priestor, ktorý ohraničujú bóje, kvôli ich bezpečnosti, tabu.
A čo vodná nádrž Jazero? "Je to naše jediné prírodné kúpalisko, ktorého prevádzkovateľom je mestská časť. I jeho vody sú už dnes vhodné na kúpanie. Pred niekoľkými rokmi kvalita vody kolísala, problémy spočívali vo zvýšenom výskyte cyano baktérií, ktoré sú schopné tvoriť vodný kvet a chlorofyl. Bolo vyčistené, nejaký čas trvalo, kým sa kvalita vody ustálila. Aj keď sa trocha zmenšila jej priehľadnosť, neobsahuje mikróby, nie je teda dôvod na to, aby sme súhlas na prevádzku prírodného kúpaliska nepodporili." Vizuálne hodnotenie nie je vždy smerodajné. Mierne zakalená voda totiž podľa Zuzany Dietzovej ešte nemusí byť hygienicky nevyhovujúca.

KAM RADŠEJ NIE

Pre porovnanie ani nemusíme chodiť ďaleko. Vodná plocha v Geči pôsobí na prvý pohľad veľmi dobre. Krištáľovo čistá voda láka... Je to vlastne banské dielo a preto súhlas na rekreáciu nemá. Obe vodné plochy preto monitoringu kvality vody nepodliehajú. Pred rokmi rozbor vzorky vody z Geče dopadol najhoršie. Kvôli baktériám, ktoré v sebe obsahuje. Prípad Čane je starý už vyše pätnásť rokov. A je to škoda. "Kedysi sa v Čani nedalo pohnúť, prichádzali tam tisíce rekreantov. Dnes kvalita vody stále nevyhovuje, samočistiaca schopnosť nádrže je prakticky nulová," potvrdzuje nepotešujúcu skutočnosť Zuzana Dietzová. Kto by sa v spomínaných lokalitách chcel kúpať, nezmyselne riskuje svoje zdravie. "Dôležité je, aby najmä deti do takýchto vôd s neznámou kvalitou nechodili," radí Marcela Ferencová.

UMELÉ KÚPALISKÁ SÚ V PORIADKU

Košičania majú počas tohtoročného leta k dispozícii aj štyri umelé kúpaliská. Na Rumanovej, Rybe, Tritone a v krytej plavárni, so spoločnou kapacitou 7 100 miest a pätnástimi bazénmi. Vo všetkých prípadoch ide o bazény s recirkuláciou vody. Rovnako ako v okolí Košíc, v Zlatníku, Košickej Belej, Moldave nad Bodvou i na Hrabine pri Bukovci. "Ich prevádzkovatelia musia pred začiatkom sezóny požiadať o rozbor kvality vody. Sleduje sa ich čistota, vybavenie a dodržiavanie ďalších povinností. Skrátka, za prevádzku i kvalitu vody zodpovedá prevádzkovateľ," dodáva na vysvetlenie Marcela Ferencová. Podľa jej vyjadrenia všetky zariadenia sú v práve prebiehajúcej sezóne v poriadku. "Voda je v nich skutočne veľmi dobrá, prevádzkovatelia ju vedia upravovať, žiadne negatívne skúsenosti nemáme."
Oproti vlaňajšku, zdá sa, ubudli dve kúpaliská. O povolenie na prevádzkovanie zatiaľ nepožiadali v Medzeve a Športový klub policajtov.

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR si môže každý záujemca zistiť ako je na tom lokalita, ktorú sa chystá navštíviť. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú pravidelne aktualizované.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...