Vyhľadávanie:

Nikto nezvládne problém násilia sám

Nikto nezvládne problém násilia sám

Hovoríme s koordinátorkou Záujmového združenia žien Fenestra Janou Oleárnikovou

Jana Oleárniková
Jana Oleárniková

· Záujmové združenie žien FENESTRA vzniklo už pred ôsmimi rokmi. S akým cieľom?
Fenestra vznikla v roku 1996. Boli sme skupina žien s malými deťmi, ktoré, ako väčšina matiek, nemali priestor na stretávanie a venovanie sa svojim záujmom a potrebám a kde by zároveň bolo dobre postarané aj o naše deti. Inšpirované myšlienkou z Nemecka sme založili prvé materské centrum na Slovensku. Je to miesto, kde sa stretávajú ženy na rodičovskej "dovolenke", aby unikli sociálnej izolácii a strate sebavedomia, ktoré so sebou prerušenie zamestnania prináša. Okrem iného v materských centrách nachádzajú ženy bezpečný priestor na rozhovory o svojich problémoch.
Vedomie, že ich problémy nie sú výnimočné, ich vedie k identifikácii a uvedomovaniu si foriem diskriminácie žien v každodennom živote. Našim cieľom bolo a stále je, iniciovať a realizovať aktivity, ktoré by reálne zlepšili postavenie žien v spoločnosti.

· V decembri 1999 sa vaše združenie pretransformovalo na krízové centrum, prostredníctvom ktorého poskytujete pomoc ženám - obetiam násilia. V čom konkrétnom táto pomoc spočíva?
Už počas fungovania materského centra sa na nás začali obracať ženy, týrané manželmi alebo partnermi. Pomohli sme im založiť svojpomocné podporné skupiny, ktoré sa stretávali raz do týždňa. Za oficiálny vznik krízového centra považujeme december 1999, kedy sme pri poskytovaní právnej pomoci začali spolupracovať s advokátkou. Poradenstvu sa vtedy venovali dve pracovníčky Fenestry. Pracovali bez systému, bez akýchkoľvek skúseností v sociálnej práci a iba s minimálnym know-how, ktoré vtedy v podobe publikácií existovalo. V októbri 2000 pribudli do tímu ďalšie pracovníčky. Laické svojpomocné skupiny klientiek sa pretransformovali na podporné terapeutické skupiny, odborne vedené psychologičkou a sociálnou pracovníčkou. Taktiež sa začala rysovať potreba pracovať s deťmi klientiek. V súčasnosti je v centre päť zamestnankýň na plný úväzok, spolupracujeme s niekoľkými externými odborníčkami, veľký kus práce vykonávajú aj dobrovoľníčky. Veľa času sme venovali a stále venujeme štúdiu a získavaniu poznatkov a skúseností predovšetkým zo zahraničia. Máme vytvorené jedinečné know-how, ktoré šírime prostredníctvom školení pre pracovníčky podobných centier na celom Slovensku, ale aj pre iné profesie.
Našim klientkám poskytujeme profesionálne sociálno-právne poradenstvo a kvalifikovanú právnu pomoc v spolupráci s dvoma advokátkami. V prípade potreby vieme zabezpečiť sociálnu asistenciu, čiže sprevádzanie klientiek alebo rokovanie za nich na rôznych úradoch či inštitúciách. Naše klientky majú možnosť navštevovať podporné terapeutické skupiny. Pre ich deti poskytujeme individuálnu aj skupinovú psychoterapiu, prípravu na vypočúvanie a jeden až dvakrát ročne rekondičné pobyty. Všetky naše služby sú bezplatné.

· Koľko klientiek v súčasnosti evidujete a ako sa vám darí spoločne s nimi ich problémy riešiť?
V našej databáze evidujeme 691 klientiek, v súčasnosti poskytujeme služby 261 ženám a ich deťom. Ročne nám pribúda približne 120 klientiek. Naším prvoradým cieľom je poskytnúť ženám, ktoré nás vyhľadajú, bezpečie. Ukazuje sa, že takmer vždy sa dá násilie zastaviť právnymi prostriedkami. Súčasná slovenská legislatíva umožňuje uspokojivo riešiť prípady násilia páchaného na ženách, avšak jej nedôsledné uplatňovanie v praxi a neustále formalizovanie právnych postupov spôsobuje, že pokiaľ sa žena rozhodne riešiť svoju situáciu právnou cestou sama, jej šanca uspieť bez kvalifikovanej právnej pomoci je minimálna. Naše pracovníčky pomôžu klientke zorientovať sa v možnostiach riešenia situácie, konečné rozhodnutie je však na nej. My ho plne rešpektujeme a celým procesom, ktorý neraz trvá aj niekoľko rokov, ju sprevádzame.
Keď je klientka v bezpečí a jej životná situácia je stabilizovaná, často vystúpia do popredia následky dlhodobého týrania. Týranie je jednou z najčastejších príčin posttraumatickej stresovej poruchy, psychická trauma je prirodzenou reakciou na situácie, ktoré presahujú kapacitu zvládania ľudského organizmu. U žien týraných ich partnermi a ich detí sa často rozvinú dlhotrvajúce negatívne stavy zahŕňajúce nízke sebahodnotenie, pocity viny, depresiu, úzkosť, únavu, poruchy spánku a príjmu potravy, intenzívne ľakavé reakcie, fyzické neduhy a mnohé iné ťažkosti. Z toho vyplývajú problémy v zamestnaní a v škole, narušené vzťahy medzi matkou a deťmi a ďalšie problémy, ktoré týraným ženám a ich deťom neumožňujú žiť plnohodnotný život. Pomáhame im tento stav preklenúť, krok po kroku.

· S kým pri tom spolupracujete?
Napriek mnohým úspechom, ktoré sme dosiahli, si uvedomujeme, že nie sme všemocné. Budujeme spoluprácu s odborníčkami a odborníkmi z rôznych profesií, ktoré do kontaktu s obeťami násilia páchaného na ženách prichádzajú. V rôznych krajinách, kde sa podarilo výrazne zlepšiť situáciu obetí násilia, prebiehali programy, ktoré do riešenia tejto problematiky zapojili všetky potrebné inštitúcie, zákonodarné orgány, políciu, súdy, psychosociálne, zdravotnícke a pedagogické profesie. Zároveň sa však dospelo k poznatku, že takéto programy sa nedajú uskutočniť bez dobre rozvinutej infraštruktúry podporných služieb.
V rámci Európskej únie boli vyvinuté štandardy na poskytovanie služieb pre obete násilia páchaného na ženách. V Košiciach je Fenestra jediná, ktorá pracuje podľa týchto noriem, hoci podľa EÚ by tu podobných neštátnych poradenských centier malo byť aspoň päť. Tento stav pociťujeme v každodennej práci. Potrebujeme sa kapacitne rozšíriť. Financovanie našich služieb je plne závislé na nadáciách a darcoch. Preto si veľmi vážime dar U. S. Steel Košice. Vnímame to nielen ako finančnú podporu, ktorá nám umožní poskytovať služby našim klientkám, ale aj ako vyjadrenie jasného postoja vedenia spoločnosti k problematike násilia páchaného na ženách.

· Väčšina týraných žien je, žiaľ, so svojou traumou osamotená. Viera v to, že sa situácia zlepší, hanba pred okolím, ale i strach z reakcií partnera, im bránia vyhľadať pomoc. Čo by ste im poradili?
Možno nie poradili, ale skôr odkázali: "Pamätajte si, že na situácii, v ktorej ste sa ocitli, nenesiete žiadnu vinu. Za násilie nesie vinu len ten, kto ho pácha. Máte právo na život bez násilia, na život v bezpečí a pokoji. Pokúste sa prelomiť mlčanie a zdôverte sa niekomu, komu dôverujete." Často sa na nás obracajú príbuzní a známi týraných žien, ktorí nevedia, ako im pomôcť.
Máme pre nich niekoľko rád. Povzbudzujte ženu, aby o násilí hovorila. Počúvajte ju ako hovorí, že jej partner ubližuje, verte jej a neobviňujte ju. Presvedčite ju, že nenesie žiadnu vinu na násilí a že je jednou z mnohých žien, ktorým partner ubližuje. Pomôže jej, aby sa rozhodla, ale nenúťte ju k tomu. Podporte ju - nech sa rozhodne akokoľvek. Povedzte jej, že nikto nemôže zvládnuť problém násilia sám. Pomôžte jej vyhľadať ďalšie dôveryhodné osoby a odborníčky, ktoré jej môžu pomôcť. Potvrďte jej, že jej myšlienky, pocity a správanie sú pochopiteľné a normálne. Búrajte a odstraňujte mýty a predsudky spojené s násilím. Žarty o násilí páchanom na ženách nie sú smiešne, pomáhajú ho udržiavať. Ozvite sa.

· Kde sa môžu na vás obete domáceho násilia so svojimi problémami obrátiť?
Naše krízové centrum sídli v Košiciach, kvôli bezpečnosti klientiek však adresu nezverejňujeme. Týrané ženy nás môžu kontaktovať na košickom telefónnom čísle 6256237, a to každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 hodiny. Naša pracovníčka ich objedná na prvý poradenský rozhovor. Čakacie termíny bývajú krátke. Vo výnimočných prípadoch, pri akútnom ohrození, je možné zavolať na našu non-stop mobilnú telefónnu linku 0905 204 414.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...