KONTAKT  |    _eng _sk

Región, v ktorom sa oplatí investovať
           Pridané: 25.05.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 11/2016

V Košiciach sa uskutočnilo Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum 2016

Východné Slovensko je miesto, kde sa oplatí investovať, podnikať a pracovať. Podporiť toto tvrdenie a upriamiť pozornosť potenciálnych investorov, zamestnávateľov a ekonomických lídrov na možnosti, ktoré im ponúkajú košický a prešovský región, si dalo za cieľ historicky prvé VIA FORUM 2016 - Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo 2016, ktoré sa uskutočnilo 11. – 13. mája tohto roku v Hoteli Yasmin Košice.

Podujatie, na ktoré prijali pozvanie desiatky zástupcov podnikateľských subjektov, bankových a finančných inštitúcií, vedecko-výskumných inštitúcií i organizácií z oblasti cestovného ruchu zo Slovenska, Nemecka a ďalších krajín, zorganizovali Východoslovenská investičná agentúra a Agentúra Progress Promotion Košice v spolupráci s ďalšími partnermi zo Slovenska a Spolkovej republiky Nemecko. Konalo sa pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Základnými témami fóra bola prezentácia priorít hospodárskeho a rozvojového potenciálu, výhod a príležitostí regiónu východného Slovenska, jeho ľudských, odborných a inovačných kapacít, investičných stimulov, podpory a podmienok investovania v regióne, predstavenie úspešných investícií z Nemecka, technologických firiem a Creative Industry, ako aj problematiky kongresového priemyslu. To všetko najmä formou panelových diskusií, prezentácií, stretnutí a pracovných rokovaní potenciálnych investorov, partnerov, firiem a organizácií.

V jednej z piatich panelových diskusií, zameranej na prezentáciu príkladov z odvetví, ktoré tvoria ekonomickú, hospodársku, rozvojovú a inovatívnu základňu regiónu východného Slovenska, sa so svojimi pohľadmi na ich fungovanie, úspechy a potenciál podelili viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, Ľubomír Bezák z firmy Spinea, Miloslav Karaffa zo spoločnosti Elcom a Daniel Tomko z TomarkAero.

Viceprezident Miroslav Kiraľvarga vo svojom vstupe predstavil U. S. Steel a železiarne v Košiciach, časové míľniky ich vzniku, päť hlavných hodnôt, ktorými sa pri podnikaní spoločnosť riadi i výrobný program, poukázal na momentálne vysokú nadkapacitu oceliarskej produkcie vo svete, ktorá ovplyvňuje celý priemysel. „Iniciatívou Carnegie, naša cesta reagujeme v našej firme na situáciu, v ktorej sa nachádza oceliarsky priemysel nielen v Európe, ale aj vo svete a snažíme sa systematickým prístupom získať v našom biznise vysokú konkurencieschopnosť, potvrdiť, že sme schopní vyrábať produkty, ktoré vieme poskytnúť našim zákazníkom nielen v krajinách V4, ale aj v iných obchodných teritóriách. A tiež všetkým investorom, ktorí sem prídu a budú mať svoje portfólio výroby založené na oceli,“ zareagoval na otázku týkajúcu sa budúcnosti kľúčového postavenia hutníctva v regióne.

Veľký priestor venovali diskutujúci v tomto paneli aj problematike vzdelanosti v regióne, od ktorej závisí úroveň produktivity, riadenia, kvality i dodávok výrobkov, a tiež nedostatku kvalifikovaných a zručných ľudí v robotníckych profesiách. Dôležité je pozdvihnúť učňovské školstvo, napraviť hierarchiu vzťahov medzi školou a rodičmi. Zhodli sa tiež na tom, že to, ako bude región a životná úroveň jeho obyvateľov rásť, záleží aj od toho, aby mladí šikovní ľudia neodchádzali inam. Vysoké školstvo na východe krajiny má dobrý zvuk. Ako uviedol viceprezident Miroslav Kiraľvarga, región je bohatý na inštitúcie, ktoré sú schopné pripraviť odborníkov pre akéhokoľvek investora. Spomenul tradíciu technickej univerzity, ktorej fakulty produkujú absolventov pre hocijakú oblasť priemyslu a zmienil sa tiež o Univerzite P. J. Šafárika, ktorá vie veľmi rýchlo reagovať na potreby trhu.

Podujatie pokračovalo ďalšími panelovými diskusiami. Po prvý raz predstavili na konferencii publikáciu ESIG – East Slovakia Investment Guide, úplne nový formát prezentácie ekonomického a hospodárskeho potenciálu východného Slovenska. Okrem tlačenej verzie vzniká i webová stránka www.esig.sk.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu