KONTAKT  |    _eng _sk

Rekondičné pobyty pre zamestnancov
           Pridané: 26.03.2007
Autor: Odbor Motivácia
Kategória: 12/2007

Rekondičné pobyty sú určené zdravým zamestnancom ako kompenzácia možných nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného poškodenia zdravia vzhľadom na vykonávanú prácu v konkrétnych pracovných podmienkach. Podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o rekondičných pobytoch, zamestnancom, ktorí sú pri práci vystavení len faktoru hluk, sa rekondičný pobyt neposkytuje.

Spoločnosť U. S. Steel Košice však poskytuje rekondičné pobyty nad rámec uvedeného usmernenia, to znamená, že pri expozícii len hluku. Zásady účasti na týchto rekondičných pobytoch sú rovnaké ako u rekondičných pobytov zabezpečovaných v súlade so Zákonom. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Sociálna komisia rozhodla, že v roku 2007 budú rekondičné pobyty pre zamestnancov pracujúcich v hluku v dvoch zariadeniach - v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a v Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a to v nasledujúcich termínoch:

  • 14. 5. - 25. 5. 2007 - Kúpele Vyšné Ružbachy
  • 28. 5. - 8. 6. 2007 - Prírodné jódové kúpele Číž
  • 11. 6. - 22. 6. 2007 - Kúpele Vyšné Ružbachy
  • 25. 6. - 6. 7. 2007 - Prírodné jódové kúpele Číž
  • 27. 8. - 7. 9. 2007 - Prírodné jódové kúpele Číž
  • 10. 9. - 21. 9. 2007 - Kúpele Vyšné Ružbachy
  • 24. 9. - 5. 10. 2007 - Prírodné jódové kúpele Číž
  • 8. 10. - 19. 10. 2007 - Kúpele Vyšné Ružbachy

Spoločnosť uhradí 100 percent nákladov spojených s účasťou zamestnanca na uvedenom pobyte, pričom jeho hodnota je nepeňažným príjmom na strane zamestnanca, ktorý mu bude zdanený v zmysle platných predpisov. Zamestnancovi, ktorý sa zúčastní na tomto rekondičnom pobyte, bude čas neprítomnosti v zamestnaní zúčtovaný ako pracovné voľno s náhradou mzdy podľa §138 ZP. Uzávierka žiadostí o poskytnutie príspevku na rekondičný pobyt - hluk na termíny v 1. polroku 2007 je 20. apríla 2007. Svoje žiadosti môžete zasielať na odbor Servis ľudských zdrojov. Výber zamestnancov, ktorým bude schválený príspevok na rekondičný pobyt, uskutoční sa v súlade s platnými postupmi uvedenými v Pravidlách o poskytovaní príspevkov zo Sociálneho fondu na rok 2007.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu