Vyhľadávanie:

Škola hrou pre život

Škola hrou pre život

S riaditeľom SPŠ hutníckej Ladislavom Makóom o dni otvorených dverí

I napriek chladnému a mrazivému počasiu sa v sobotu 21. januára 2006 otvorili brány Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach na Alejovej č. 1, aby ukázala svojim potencionálnym študentom nielen svoje priestory, ale i to, čím žije. Riaditeľovi školy, Ladislavovi Makoóvi, sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok.

Pán riaditeľ, už po tretíkrát ste otvorili brány školy. S akými pocitmi?
Každý rok otvárame dvere pre záujemcov o štúdium v našej škole. Tohto roku sme prijali filozofiu, že budeme radi, ak si naši žiaci vyberú takú školu, ktorá sa po porovnaní s inými školami najviac priblíži ich predstavám. Tým sa zvyšuje predpoklad úspešnosti štúdia. Našu školu prezentujeme ako školu hrou pre život.

Čím sa tohtoročný deň otvorených dverí líši od predchádzajúcich?
Rozhodli sme sa deň otvorených dverí robiť tak, aby sa žiaci základných škôl mohli priamo zapojiť do jednotlivých oblastí činnosti. Či už ide o laboratóriá, prácu v dielňach, na počítačoch, alebo šport. Sprievodcami a informátormi sú okrem vyučujúcich i samotní žiaci štvrtých tried.

Ako vidíte budúcu perspektívu školy?
Keď mám hovoriť o perspektíve školy, nedá mi nespomenúť minulosť. Od roku 1993, kedy vznikla samostatná Slovenská republika, sa začína nevídaný rozvoj Strednej priemyselnej školy hutníckej. Dokumentovali to na dni otvorených dverí aj zástupcovia úseku riadenia ľudských zdrojov Miroslav Fedor a Ľubomír Gromoš i generálny manažér pre energie a dopravu U. S. Steel Košice Vladimír Jacko. Spoločnosť U. S. Steel Košice, ako moderný podnik, bude potrebovať čím ďalej tým viac vzdelaných absolventov - technikov. Pretože aj v hutníctve je nutné vytvárať materiál zhmotnený ľudským umom. Na to slúžia všetky naše študijné odbory. Škola vzdeláva v študijných odboroch Hutníctvo, Polytechnika, Zlievačstvo, Technicko-informatické služby. Pre absolventov stredných škôl je to Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Životné prostredie a Hutníctvo.

Čo teda deviatakov, vašich potencionálnych žiakov, najviac zaujalo?
Okrem perspektívy, ktorú prezentovali zástupcovia U. S. Steel Košice, deviatakov zaujali novinky - polytechnika s rozšíreným vyučovaním náboženskej výchovy a polytechnika s rozšíreným vyučovaním športovej - basketbalovej prípravy. V študijnom odbore - hutníctvo, s množstvom odborných zameraní, žiakov zaujal Jaroslav Škapinec svojím nešpecifickým a atraktívnym prístupom k informáciám o kovových materiáloch. Všetko bolo sprevádzané možnosťou pripojenia sa na internet. Deviataci mali napríklad príležitosť vyskúšať si v metalografickom laboratóriu svoje zručnosti na prístrojoch, a to v prítomnosti našich študentov. Okrem toho sa zapojili do všetkých foriem činnosti, ktoré sme prezentovali.

Aké možnosti využitia voľného času ponúkate svojim študentom?
Stredná priemyselná škola hutnícka je známa svojou bohatou krúžkovou činnosťou, do ktorej sa zapája približne polovica všetkých našich žiakov. V škole pracuje 19 krúžkov a niektoré sa prezentujú aj počas dňa otvorených dverí. Okrem toho sa naši žiaci zúčastňujú rôznych mimokrúžkových aktivít v oblasti vyučovaných predmetov formou prezentácie na rôznych súťažiach a olympiádach.

Ako by ste na záver charakterizovali štruktúru činností školy?
Ak by som mal na záver výstižne charakterizovať SPŠ hutnícku v Košiciach, hodnotím ju za stabilnú, komplexnú a aktuálnu inštitúciu. Hlavným cieľom v obsahovej štruktúre je vychovať vyváženú, odborne a kultúrne komplexnú osobnosť na princípoch európskych tradícií. Vďaka kvalitnému učiteľskému zboru, vynikajúcej spolupráci s rôznymi zložkami U. S. Steel Košice a Hutníckou fakultou TU Košice, za priamej spoluúčasti rodičov našich žiakov i samotných žiakov, sa nám to darí a dúfam, že aj v budúcnosti sa bude dariť.

A kedy sa môžu deviataci opäť prísť pozrieť?
Priestory našej školy umožňujeme navštíviť v rôznych termínoch, aby sme vyhoveli požiadavkám žiakov základných škôl a ich rodičov. Preto ich radi privítame už v utorok 7. februára 2006 v popoludňajších hodinách od 15.30 do 18.00 hod.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...