KONTAKT  |    _eng _sk

Technická diagnostika - významný hráč údržby
           Pridané: 05.10.2009
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 40/2009

V Košiciach XII. medzinárodná vedecká konferencia diagnostikov strojov

Pod záštitou ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka sa v Košiciach dňoch 8. a 9. októbra konal XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Generálnym partnerom podujatia, ktoré pripravila katedra bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá sa do diskusie o praktických skúsenostiach a vedeckých poznatkoch v oblasti diagnostiky strojov aktívne zapája.

Približne osemdesiat účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, odborníkov v oblasti diagnostiky a údržby strojov, diskutovalo o otázkach spoločných postupov v oblasti údržby, diagnostiky a tribotechniky pre efektívne spravovaný podnik. Člen výboru konferencie, generálny manažér USSK pre podporu výroby Ján Vranec otvoril otázku vzdelávania, certifikácie a neustáleho dopytu po najlepších postupoch v oblasti diagnostiky. V procese znižovania nákladov a využitia najlepších dostupných techník, konštatoval, je technická diagnostika na poli údržby významným hráčom.

Na tému technickej diagnostiky odznelo množstvo prednášok zameraných na vibrodiagnostiku, termovíziu, ultrazvuk, ako aj rôzne postupy údržby a podporné procesy. Hovorili o nich aj Peter Kuruc a Branislav Kyseľ z oddelenia technická diagnostika U. S. Steel Košice, ktorí svoje vystúpenie zamerali na optimalizáciu energetických zdrojov. V prednáške sa venovali nastavovaniu spaľovacieho procesu pecných agregátov, ktoré významne vplýva na znižovanie strát v podniku.

Podujatie uzavrel workshop na tému bezpečnosť a údržba. Jeho účastníci riešili problémy z praxe, na ktoré by bolo možné hľadať východiská na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu