KONTAKT  |    _eng _sk

O formulovaní medzinárodných zmlúv
           Pridané: 19.11.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 46/2007

Profesori z pittsburskej univerzity na tréningu s právnikmi

Ďalší špecializovaný vzdelávací tréning absolvovala počas uplynulého pracovného týždňa v Doškoľovacom stredisku spoločnosti U. S. Steel Košice v Medzeve skupina právnikov z košickej oceliarne a Srbska. Pod vedením naslovovzatých odborníkov z pittsburskej univerzity Ronalda A. Branda a Harryho M. Flechtnera rozoberali problematiku medzinárodných obchodných transakcií a zmlúv v oblasti predaja a nákupu tovarov.

"Hovoríme predovšetkým o Viedenskej konvencii, ktorá upravuje medzinárodný predaj tovarov. Diskutujeme o tom, ako medzinárodné zmluvy formulovať, aké ustanovenia používať, ako znížiť rizikové faktory. Hovoríme o výbere práva a vhodnosti jeho používania pri tvorbe zmlúv," informovala počas jednej z prestávok I. asistentka generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice Elena Petrašková, ktorá je v súčasnosti na dlhodobom pracovnom pobyte v USA. "Sú to veľmi odborné záležitosti, mimoriadne dôležité pre našu prácu. Aj vzhľadom na to, že sa snažíme pripravovať zmluvy tak, aby boli štandardizované v celej korporácii, pričom musíme prihliadať na právne systémy jednotlivých krajín. Diskusia je veľmi otvorená. Napomáha tomu aj účasť dvoch kolegov z Právneho odboru z Pittsburghu. Hodnotíme, porovnávame, hľadáme cesty a spôsoby, ako by sme mohli proces formulovania a štardardizovania zmlúv ešte zlepšiť. Otvárajú sa pritom pred nami rôzne problémy, ktoré riešime. Z hľadiska výmeny skúseností je to veľmi podnetné a zaujímavé. Skúsenosti a vedomosti, ktoré tu získavame nám tiež pomáhajú v každodennej práci a komunikácii medzi jednotlivými právnymi odbormi v Košiciach, Srbsku i v USA."

A ako hodnotil priebeh tréningu profesor Harry M. Flechtner?
"Myslím si, že pre túto skupinu je tréning v oblasti medzinárodného obchodu mimoriadne dôležitý. Sú to veľmi šikovní a múdri ľudia, je mi cťou pre nich prednášať. I pre mňa je toto stretnutie veľmi hodnotné. Už aj preto, že počúvam názory iných, učíme sa navzájom. Je to viac o kreatívnej diskusii než iba o načúvaní a učení sa..."

S University of Pittsburgh School of Law spolupracuje útvar Generálneho právneho zástupcu v U. S. Steel Košice už niekoľko rokov. Minulo týždenný tréning nebol prvý, ktorý spoločne s americkými právnickými kapacitami absolvovali. Prvé stretnutie bolo venované problematike právnej etiky a otázkam právneho systému v USA, to druhé korporátnym záležitostiam a vzťahom medzi spoločnosťami.

Ronald A. BRAND, profesor práva

"Vyrástol som v malom mestečku v Nebraske, kde môj sused bol jediným právnikom v regióne. Pomáhal som pri uľahčovaní obchodných a sociálnych funkcií komunity. Či už v malom meste alebo globálne, verím, že najdôležitejšou úlohou právnikov je pomáhať pri vytváraní spravodlivej, pokojnej a produktívnej spoločnosti pomocou plánovania a vyjednávania."
Profesor R. A. Brand sa špecializuje na medzinárodný obchod a na nedzinárodné súdne spory. Bol hybnou silou pri vzniku Centra pre medzinárodné právne vzdelávanie na univerzite v Pittsburghu a je profesorom Právneho programu pre zahraničných absolventov práva. Od roku 1994 zastupuje USA v špeciálnej komisii konferencie o Medzinárodnom práve súkromnom ohľadne vynútenia zahraničných rozsudkov.

Harry M. FLECHTNER, profesor práva

"Štúdium a výkon práva je interdisciplinárnou a interkultúrnou snahou. Je to nevyhnutné a dobré. Právo sa vyvíja tak, že je nútené absorbovať idey z ostatných disciplín, a právnici rastú tak, že sa stretávajú s perspektívami tých, ktorí majú rozdielne zázemie. " Profesor H. A. Flechtner je špecialista na obchodné právo a medzinárodné transakcie. Je štvornásobným držiteľom ceny Za vynikajúcu výuku v právnických školách. Je jedným z dvoch amerických národných korešpondentov pre USA v komisii OSN pre medzinárodné obchodné právo a zvykne byť citovaný generálnym právnym poradcom USA ako jedna z najväčších akademických autorít v oblasti Konvencie OSN.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu