KONTAKT  |    _eng _sk

Ôsmy ročník medzinárodnej súťaže EKO 2009
           Pridané: 08.12.2008
Autor: -c-
Kategória: 49/2008

V poradí už ôsmy ročník medzinárodnej ekologickej súťaže pod názvom EKO 2009, ktorej cieľom je podpora činností zameraných na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vyhlásili v Třinci v Českej republike. Organizátorom jej národného kola v Slovenskej republike je Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach spoločne s U. S. Steel Košice, Nadáciou SPP a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR.

Do súťaže môžu byť prihlásené technické riešenia, vynálezy, patenty a racionalizačné opatrenia, ktoré boli vyriešené alebo realizované v období od 1. januára 2008 do 30. júna 2009, kedy je aj uzávierka súťaže.

"S radosťou privítame, ak sa do súťaže so svojimi projektmi prihlásia, tak ako po iné roky, aj zamestnanci vašej spoločnosti," povedal dekan Hutníckej fakulty TU Košice Karel Tomášek. "Zvlášť vhodné sú aj tie, ktoré sa zaoberajú zavedením systému manažérstva kvality v oblasti životného prostredia a problémami, ktoré bolo treba pri realizácii STN ISO 14001 riešiť."

Pripomeňme, že spoločnosť U. S. Steel Košice bola v predchádzajúcom ročníku mimoriadne úspešná. V národnom i medzinárodnom kole súťaže EKO si hlavnú cenu odniesol projekt Milana Sančiho a kolektívu z úseku generálneho manažéra pre environment, ktorý sa zaoberal ekologizáciou výroby energetických médií v U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu