KONTAKT  |    _eng _sk

Štipendium môžu získať aj deti zamestnancov firmy
           Pridané: 16.08.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2010

Prihlášky do konca októbra

Desiatky mladých ľudí zo sociálne znevýhodnených rodín už podporila košická oceliareň prostredníctvom svojho Štipendijného programu v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ale i v zahraničí. Nebyť jej pomoci, ako sami tvrdia, nemohli by sa kvôli zložitej finančnej situácii ich rodín plnohodnotne vzdelávať a pripravovať na budúce povolanie. Talent niekedy jednoducho nestačí. Za pomoc pri financovaní štúdia sú Nadácii U. S. Steel Košice veľmi vďační. A ak im to povinnosti v škole dovolia, veľmi radi podporu, ktorej sa im dostáva, oplácajú. Okrem iného i zapájaním sa do charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít firmy. A pravidelne o svojich študijných výsledkoch, o tom, ako sa im darí aj v osobnom živote, dávajú vedieť. Tak ako napríklad budúca lekárka, študentka druhého ročníka Lekárskej fakulty UK v Martine Mária Betková:

"Chcem Vás srdečne pozdraviť a poďakovať sa za to, akou pomocou a oporou ste pre mnohých ľudí," píše v liste adresovanom Nadácii U. S. Steel Košice. "Pomáhate aj mne, aby som študovala to, čo ma baví a teší... fascinuje ma, keď ma vedomosti obohacujú. Učím sa z čoho sa skladám, keď sa venujem anatómii a viem ako fungujem, keď sa zaoberám fyziológiou... Tento rok som zvládla bez problémov a snažila som sa o čo najlepšie výkony. Myslím, že sa mi to podarilo. Nesklamala som seba, svojich rodičov, ani Vás... A ešte niečo. Oceňujem, ako dobre boli zorganizované tohtoročné dni dobrovoľníkov. Páčili sa mi šikovne vymyslené detaily, ako napríklad farebné tričká, ktoré nás spájali..."

Od roku 2007 dáva spoločnosť U. S. Steel Košice príležitosť na získanie kvalitného vzdelania aj talentovaným deťom svojich zamestnancov. Pri podpore môže ísť o individuálne štipendiá, ktorých výška sa odvíja od skutočných študijných nákladov za univerzitné poplatky, ubytovanie, stravovanie a cestovné, alebo o jednorazové finančné príspevky na štúdium. Výška podpory na jeden akademický rok môže dosiahnuť maximálnu sumu 2 700 eur. Nezáleží na tom, či študent navštevuje vysokú školu na Slovensku alebo v zahraničí.

O tom, ktorý zo študentov bude zaradený do Štipendijného programu, rozhoduje vrcholový manažment U. S. Steel Košice až po splnení predpísaných kritérií. Uverejnené sú na www.usske.sk/students/stip-s.htm. V prípade detí zamestnancov U. S. Steel Košice sa na rozdiel od iných žiadateľov neskúmajú sociálne pomery, no posudzujú sa iné aspekty. Podmienkou je, aby išlo o štúdium technických odborov v súlade s výrobným zameraním U. S. Steel Košice alebo o mimoriadne osobné či rodinné okolnosti, napríklad zdravotný hendikep študenta, neúplná rodina alebo mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach. Dôležitý je tiež študijný prospech, ktorý v každom akademickom roku nesmie presiahnuť hodnotu 1,8. Podstatné pri rozhodovaní je aj úspešné absolvovanie osobného pohovoru. Tu sa hodnotí najmä motivácia študenta získať vysokoškolské vzdelanie, ale aj mimoškolské aktivity zamerané na zlepšenie života v komunite a spoločnosti.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje